18. 10. 2019  14:02 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TAMÁS, G. -- KONÔPKA, M. Výpočtové modelovanie spoja uhlíkovej nanotrubice a grafénového prúžku. Diplomová práca. 2019. 51 s.

Originálny názov: Výpočtové modelovanie spoja uhlíkovej nanotrubice a grafénového prúžku
Anglický názov: Computational modelling of carbon nanotube/graphene nanoribbon junction
Český názov:
Autor: Ing. Gregor Tamás
Mgr. Martin Konôpka, PhD.
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 51
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: GNR, CNT, DFTB, chiralita, spoj, junction, chirality
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Gregor Tamás
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)