7. 8. 2020  14:42 Štefánia
Akademický informační systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FOS, A. -- MIGLIERINI, M. Rýchlochladené systémy na báze Fe-Sn-B s vysokou hodnotou magnetizácie v nasýtení. Diplomová práce. 2019. 58 s.

Originální název:
Rýchlochladené systémy na báze Fe-Sn-B s vysokou hodnotou magnetizácie v nasýtení
Anglický název: Rapidly quenched Fe-Sn-B systems with high saturation magnetization
Český název:
Autor: Ing. Alen Fos
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Pracoviště:
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 58
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: rapidly quenched systems, amorphous ribbons, rýchlochladené systémy, XRD, amorfné pásky, soft magnetic materials, DSC, TGA, magnetický mäkké materiály, TEM, nanocrystalline alloys, nanokryštalické zliatiny
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)