16. 7. 2019  16:46 Drahomír
Akademický informační systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FOS, A. -- MIGLIERINI, M. Rýchlochladené systémy na báze Fe-Sn-B s vysokou hodnotou magnetizácie v nasýtení. Diplomová práce. 2019. 58 s.

Originální název: Rýchlochladené systémy na báze Fe-Sn-B s vysokou hodnotou magnetizácie v nasýtení
Anglický název: Rapidly quenched Fe-Sn-B systems with high saturation magnetization
Český název:
Autor: Ing. Alen Fos
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 58
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: rapidly quenched systems, amorphous ribbons, rýchlochladené systémy, XRD, amorfné pásky, soft magnetic materials, DSC, TGA, magnetický mäkké materiály, TEM, nanocrystalline alloys, nanokryštalické zliatiny
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Alen Fos
Poslední změna: 15. 06. 2019, 22:22 (Import dat z knihovny)