14. 8. 2020  4:39 Mojmír
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FOS, A. -- MIGLIERINI, M. Rýchlochladené systémy na báze Fe-Sn-B s vysokou hodnotou magnetizácie v nasýtení. Diplomová práca. 2019. 58 s.

Originálny názov: Rýchlochladené systémy na báze Fe-Sn-B s vysokou hodnotou magnetizácie v nasýtení
Anglický názov:
Rapidly quenched Fe-Sn-B systems with high saturation magnetization
Český názov:
Autor:
Ing. Alen Fos
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
58
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: rapidly quenched systems, amorphous ribbons, rýchlochladené systémy, XRD, amorfné pásky, soft magnetic materials, DSC, TGA, magnetický mäkké materiály, TEM, nanocrystalline alloys, nanokryštalické zliatiny
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Alen Fos
Posledná zmena:
15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)