20. 7. 2019  1:26 Iľja
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FOS, A. -- MIGLIERINI, M. Rýchlochladené systémy na báze Fe-Sn-B s vysokou hodnotou magnetizácie v nasýtení. Diplomová práca. 2019. 58 s.

Originálny názov: Rýchlochladené systémy na báze Fe-Sn-B s vysokou hodnotou magnetizácie v nasýtení
Anglický názov: Rapidly quenched Fe-Sn-B systems with high saturation magnetization
Český názov:
Autor: Ing. Alen Fos
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 58
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: rapidly quenched systems, amorphous ribbons, rýchlochladené systémy, XRD, amorfné pásky, soft magnetic materials, DSC, TGA, magnetický mäkké materiály, TEM, nanocrystalline alloys, nanokryštalické zliatiny
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Alen Fos
Posledná zmena: 15. 06. 2019, 22:22 (Import dát z knižnice)