20. 7. 2019  11:57 Iľja
Akademický informační systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NOVÁK, A. -- ŠAGÁTOVÁ, A. Material analysis with Timepix based radiation camera. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Material analysis with Timepix based radiation camera
Český název:
Autor: Bc. Andrej Novák
doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: pixel detector, X-ray detector, radiačná kamera, radiation camera, pixelový detektor, detektor röntgenového žiarenia, material analysis, Medipix, Timepix, materiálová analýza
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Andrej Novák
Poslední změna: 15. 06. 2019, 22:22 (Import dat z knihovny)