16. 7. 2019  4:38 Drahomír
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NOVÁK, A. -- ŠAGÁTOVÁ, A. Material analysis with Timepix based radiation camera. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Material analysis with Timepix based radiation camera
Český názov:
Autor: Bc. Andrej Novák
doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: pixel detector, X-ray detector, radiačná kamera, radiation camera, pixelový detektor, detektor röntgenového žiarenia, material analysis, Medipix, Timepix, materiálová analýza
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Andrej Novák
Posledná zmena: 15. 06. 2019, 22:22 (Import dát z knižnice)