20. 7. 2019  13:49 Iľja
Akademický informační systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JAKABOVIČ, A. -- KRŠJAK, V. Štúdium konštrukčných materiálov jadrových zariadení s dôrazom na využitie meraní Dopplerovho rozšírenia anihilačnej čiary. Diplomová práce. 2019. 84 s.

Originální název: Štúdium konštrukčných materiálov jadrových zariadení s dôrazom na využitie meraní Dopplerovho rozšírenia anihilačnej čiary
Anglický název: A study of structural materials for nuclear facilities with the emphasis of Doppler annihilation broadening of spectral lines
Český název:
Autor: Ing. Adam Jakabovič
Ing. Vladimír Kršjak, PhD.
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 84
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: PALS, CDBS, PAS
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Adam Jakabovič
Poslední změna: 15. 06. 2019, 22:22 (Import dat z knihovny)