21. 7. 2019  21:29 Daniel
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JAKABOVIČ, A. -- KRŠJAK, V. Štúdium konštrukčných materiálov jadrových zariadení s dôrazom na využitie meraní Dopplerovho rozšírenia anihilačnej čiary. Diplomová práca. 2019. 84 s.

Originálny názov: Štúdium konštrukčných materiálov jadrových zariadení s dôrazom na využitie meraní Dopplerovho rozšírenia anihilačnej čiary
Anglický názov: A study of structural materials for nuclear facilities with the emphasis of Doppler annihilation broadening of spectral lines
Český názov:
Autor: Ing. Adam Jakabovič
Ing. Vladimír Kršjak, PhD.
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 84
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: PALS, CDBS, PAS
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Adam Jakabovič
Posledná zmena: 15. 06. 2019, 22:22 (Import dát z knižnice)