21. 7. 2019  1:59 Daniel
Akademický informační systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠKERLIK, M. -- ZAŤKO, B. Radiačná odolnosť polovodičových detektorov. Diplomová práce. 2019. 60 s.

Originální název: Radiačná odolnosť polovodičových detektorov
Anglický název: Radiation hardness of semiconductor detectors
Český název:
Autor: Ing. Matej Škerlik
Mgr. Bohumír Zaťko, PhD.
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 60
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: radiation hardness, detektor, radiácia, radiačná odolnosť, detector, radiation
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Matej Škerlik
Poslední změna: 15. 06. 2019, 22:23 (Import dat z knihovny)