18. 7. 2019  21:18 Kamila
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠKERLIK, M. -- ZAŤKO, B. Radiačná odolnosť polovodičových detektorov. Diplomová práca. 2019. 60 s.

Originálny názov: Radiačná odolnosť polovodičových detektorov
Anglický názov: Radiation hardness of semiconductor detectors
Český názov:
Autor: Ing. Matej Škerlik
Mgr. Bohumír Zaťko, PhD.
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 60
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: radiation hardness, detektor, radiácia, radiačná odolnosť, detector, radiation
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Matej Škerlik
Posledná zmena: 15. 06. 2019, 22:23 (Import dát z knižnice)