21. 7. 2019  21:09 Daniel
Akademický informační systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HAUSNER, P. -- FARKAS, G. Bezpečnostná analýza podkritickosti bazéna skladovania vyhoreného paliva. Diplomová práce. 2019. 69 s.

Originální název: Bezpečnostná analýza podkritickosti bazéna skladovania vyhoreného paliva
Anglický název: Criticality Safety Analysis of the Spent Nuclear Fuel Storage Pool
Český název:
Autor: Ing. Peter Hausner
doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 69
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Bezpečnostná analýza podkritickosti, nadstavec (absorpčná časť) kazety HRK, bazén skladovania vyhoreného paliva, absorber part of control rod, Criticality safety analysis, spent nuclear fuel pool, compact lattice, kompaktná mreža, palivová kazeta, MCNP, fuel assembly
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Peter Hausner
Poslední změna: 15. 06. 2019, 22:23 (Import dat z knihovny)