16. 7. 2019  16:22 Drahomír
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HAUSNER, P. -- FARKAS, G. Bezpečnostná analýza podkritickosti bazéna skladovania vyhoreného paliva. Diplomová práca. 2019. 69 s.

Originálny názov: Bezpečnostná analýza podkritickosti bazéna skladovania vyhoreného paliva
Anglický názov: Criticality Safety Analysis of the Spent Nuclear Fuel Storage Pool
Český názov:
Autor: Ing. Peter Hausner
doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 69
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Bezpečnostná analýza podkritickosti, nadstavec (absorpčná časť) kazety HRK, bazén skladovania vyhoreného paliva, absorber part of control rod, Criticality safety analysis, spent nuclear fuel pool, compact lattice, kompaktná mreža, palivová kazeta, MCNP, fuel assembly
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Peter Hausner
Posledná zmena: 15. 06. 2019, 22:23 (Import dát z knižnice)