17. 7. 2019  7:32 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informační systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠNÍRER, M. -- KRIŠTOFOVÁ, K. Validácia Monte Carlo výpočtu aktivácie betónovej šachty reaktora JE V-1. Diplomová práce. 2019. 72 s.

Originální název: Validácia Monte Carlo výpočtu aktivácie betónovej šachty reaktora JE V-1
Anglický název: Validation of Monte Carlo activation cauculation of V1 NPP reactor concrete shaft
Český název:
Autor: Ing. Michal Šnírer
Ing. Kristína Krištofová, PhD.
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 72
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Indukovaná aktivita, VVER-440/V-230, Monte Carlo, MCNP, Induced activity
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Michal Šnírer
Poslední změna: 15. 06. 2019, 22:23 (Import dat z knihovny)