21. 7. 2019  1:56 Daniel
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠNÍRER, M. -- KRIŠTOFOVÁ, K. Validácia Monte Carlo výpočtu aktivácie betónovej šachty reaktora JE V-1. Diplomová práca. 2019. 72 s.

Originálny názov: Validácia Monte Carlo výpočtu aktivácie betónovej šachty reaktora JE V-1
Anglický názov: Validation of Monte Carlo activation cauculation of V1 NPP reactor concrete shaft
Český názov:
Autor: Ing. Michal Šnírer
Ing. Kristína Krištofová, PhD.
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 72
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Indukovaná aktivita, VVER-440/V-230, Monte Carlo, MCNP, Induced activity
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Michal Šnírer
Posledná zmena: 15. 06. 2019, 22:23 (Import dát z knižnice)