20. 7. 2019  9:28 Iľja
Akademický informační systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KRŠJAK, V. -- DEGMOVÁ, J. -- ŠIMEG VETERNÍKOVÁ, J. -- YAN, C F. -- DAI, Y. Experimental comparison of the (ODS)EUROFER steels implanted by helium ions and irradiated in spallation neutron target. Journal of Nuclear Materials, 523. s. 51--55.

Originální název: Experimental comparison of the (ODS)EUROFER steels implanted by helium ions and irradiated in spallation neutron target
Slovenský název:
Autor: Ing. Vladimír Kršjak, PhD. (40%)
Ing. Jarmila Degmová, PhD. (20%)
Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD. (20%)
Cunfeng F. Yan (10%)
Yong Dai (10%)
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Journal of Nuclear Materials
Číslo svazku (ročník): 523
Od strany: 51
Do strany: 55
Počet stran: 5
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: Helium bubbles, Eurofer, ODS Eurofer, Spallation targets, Irradiation effects in solids, Gas-filled cavities, Positron annihilation
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Vladimír Kršjak, PhD.
Poslední změna: 22. 06. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Journal of Nuclear Materials.

Originální název: Journal of Nuclear Materials
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: ostatní
Rok uplatnění:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Rok odeslání:
Poslední změna: 22. 06. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)