17. 7. 2019  17:14 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informační systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

STRÍBRNSKÝ, B. -- HINCA, R. Modelling of a Plastic Scintillator Detector Using MCNP Code. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.

Originální název: Modelling of a Plastic Scintillator Detector Using MCNP Code
Slovenský název:
Autor: Ing. Branislav Stríbrnský (80%)
doc. Ing. Róbert Hinca, PhD. (20%)
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: ELITECH´19
Podnázev:
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: MCNP, Monte Carlo simulation, Plastic Scintillator Detector
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Branislav Stríbrnský
Poslední změna: 22. 06. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019. ISBN 978-80-227-4915-2.

Originální název: ELITECH´19
Anglický název:
Český název:
Editor: prof. Ing. Alena Kozáková, PhD. (100%)
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-227-4915-2
Nakladatel: Vydavateľstvo Spektrum STU
Místo vydání: Bratislava
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 22. 06. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)