17. 2. 2020  13:31 Miloslava
Akademický informační systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BÚRAN, M. -- VOJENČIAK, M. -- MOŠAŤ, M. -- GHABELI, A. -- SOLOVYOV, M. -- PEKARČÍKOVÁ, M. -- KOPERA, Ľ. -- GÖMÖRY, F. Impact of REBCO coated conductor stabilization layer on the fault current limiting functionality. Superconductor Science and Technology, 32. s. 1--13.

Originální název: Impact of REBCO coated conductor stabilization layer on the fault current limiting functionality
Slovenský název:
Autor: Ing. Marek Búran (15%)
Ing. Michal Vojenčiak, PhD. (15%)
Ing. Marek Mošať (15%)
Asef Ghabeli (15%)
Mykola Solovyov (10%)
Dr.-Ing. Marcela Pekarčíková (10%)
Ľubomír Kopera (10%)
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. (10%)
Pracoviště: Ústav materiálov
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Superconductor Science and Technology
Číslo svazku (ročník): 32
Od strany: 1
Do strany: 13
Počet stran: 13
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: REBCO coated conductor, critical current degradation, fault current limiter, thermal degradation
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Marek Búran
Poslední změna: 24.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Superconductor Science and Technology. 2019.

Originální název: Superconductor Science and Technology
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 24.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)