17. 2. 2020  22:44 Miloslava
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BÚRAN, M. -- VOJENČIAK, M. -- MOŠAŤ, M. -- GHABELI, A. -- SOLOVYOV, M. -- PEKARČÍKOVÁ, M. -- KOPERA, Ľ. -- GÖMÖRY, F. Impact of REBCO coated conductor stabilization layer on the fault current limiting functionality. Superconductor Science and Technology, 32. s. 1--13.

Originálny názov: Impact of REBCO coated conductor stabilization layer on the fault current limiting functionality
Slovenský názov:
Autor: Ing. Marek Búran (15%)
Ing. Michal Vojenčiak, PhD. (15%)
Ing. Marek Mošať (15%)
Asef Ghabeli (15%)
Mykola Solovyov (10%)
Dr.-Ing. Marcela Pekarčíková (10%)
Ľubomír Kopera (10%)
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. (10%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Superconductor Science and Technology
Číslo zväzku (ročník): 32
Od strany: 1
Do strany: 13
Počet strán: 13
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: REBCO coated conductor, critical current degradation, fault current limiter, thermal degradation
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Marek Búran
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Superconductor Science and Technology. 2019.

Originálny názov: Superconductor Science and Technology
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)