21. 10. 2019  0:44 Uršuľa
Akademický informační systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VAJDOVÁ, J. -- SLUGEŇ, V. Využitie Teleperm XS demonštrátora pre riadenie modelu primárneho okruhu jadrovej elektrárne. Bakalářská práce. 2019. 45 s.

Originální název: Využitie Teleperm XS demonštrátora pre riadenie modelu primárneho okruhu jadrovej elektrárne
Anglický název: Application of Teleperm XS demonstrator for control of primary coolant model
Český název:
Autor: Bc. Jana Vajdová
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 45
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Teleperm XS, kompenzátor objemu, modeling, modelovanie, pressuriser, primárny okruh, primary coolant circuit, jadrová elektráreň, nuclear power plant
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Jana Vajdová
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)