20. 10. 2019  4:55 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VAJDOVÁ, J. -- SLUGEŇ, V. Využitie Teleperm XS demonštrátora pre riadenie modelu primárneho okruhu jadrovej elektrárne. Bakalárska práca. 2019. 45 s.

Originálny názov: Využitie Teleperm XS demonštrátora pre riadenie modelu primárneho okruhu jadrovej elektrárne
Anglický názov: Application of Teleperm XS demonstrator for control of primary coolant model
Český názov:
Autor: Bc. Jana Vajdová
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 45
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Teleperm XS, kompenzátor objemu, modeling, modelovanie, pressuriser, primárny okruh, primary coolant circuit, jadrová elektráreň, nuclear power plant
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Jana Vajdová
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)