22. 10. 2019  5:19 Sergej
Akademický informační systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZAUJEC, V. -- PETRISKA, M. Monitorovanie radiácie prostredia inteligentným včelím úľom. Bakalářská práce. 2019. 41 s.

Originální název: Monitorovanie radiácie prostredia inteligentným včelím úľom
Anglický název: Environment radiation monitoring with smart beehive
Český název:
Autor: Bc. Viktor Zaujec
Ing. Martin Petriska, PhD.
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 41
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: monitorovanie, prostredie, honey, včelí med, environment, gamma spectrum, gama spektrum, monitoring, radiácia, radiation
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Viktor Zaujec
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)