14. 10. 2019  0:22 Boris
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZAUJEC, V. -- PETRISKA, M. Monitorovanie radiácie prostredia inteligentným včelím úľom. Bakalárska práca. 2019. 41 s.

Originálny názov: Monitorovanie radiácie prostredia inteligentným včelím úľom
Anglický názov: Environment radiation monitoring with smart beehive
Český názov:
Autor: Bc. Viktor Zaujec
Ing. Martin Petriska, PhD.
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 41
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: monitorovanie, prostredie, honey, včelí med, environment, gamma spectrum, gama spektrum, monitoring, radiácia, radiation
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Viktor Zaujec
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)