24. 10. 2020  2:29 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZAUJEC, V. -- PETRISKA, M. Monitorovanie radiácie prostredia inteligentným včelím úľom. Bakalárska práca. 2019. 41 s.

Originálny názov: Monitorovanie radiácie prostredia inteligentným včelím úľom
Anglický názov:
Environment radiation monitoring with smart beehive
Český názov:
Autor: Bc. Viktor Zaujec
Ing. Martin Petriska, PhD.
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán: 41
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: monitorovanie, prostredie, honey, včelí med, environment, gamma spectrum, gama spektrum, monitoring, radiácia, radiation
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)