21. 1. 2020  17:37 Vincent
Akademický informační systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BEDNÁR, D. -- LIŠTJAK, M. -- SLIMÁK, A. -- NEČAS, V. Comparison of deterministic and stochastic methods for external gamma dose rate calculation in the decommissioning of nuclear power plants. In Annals of Nuclear Energy. 2019, s. 67--76.

Originální název: Comparison of deterministic and stochastic methods for external gamma dose rate calculation in the decommissioning of nuclear power plants
Slovenský název:
Autor: Ing. Dávid Bednár (70%)
Mgr. Martin Lištjak (10%)
Ing. Andrej Slimák, PhD. (10%)
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (10%)
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Annals of Nuclear Energy
Podnázev:
Od strany: 67
Do strany: 76
Počet stran: 10
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: effective dose rate, VISIPLAN, dose rate calculation, build-up factor, MCNP, shielding
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Dávid Bednár
Poslední změna: 24.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Annals of Nuclear Energy. 2019.

Originální název: Annals of Nuclear Energy
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 24.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)