24. 1. 2020  8:40 Timotej
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BEDNÁR, D. -- LIŠTJAK, M. -- SLIMÁK, A. -- NEČAS, V. Comparison of deterministic and stochastic methods for external gamma dose rate calculation in the decommissioning of nuclear power plants. In Annals of Nuclear Energy. 2019, s. 67--76.

Originálny názov: Comparison of deterministic and stochastic methods for external gamma dose rate calculation in the decommissioning of nuclear power plants
Slovenský názov:
Autor: Ing. Dávid Bednár (70%)
Mgr. Martin Lištjak (10%)
Ing. Andrej Slimák, PhD. (10%)
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (10%)
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Annals of Nuclear Energy
Podnázov:
Od strany: 67
Do strany: 76
Počet strán: 10
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: effective dose rate, VISIPLAN, dose rate calculation, build-up factor, MCNP, shielding
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Dávid Bednár
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Annals of Nuclear Energy. 2019.

Originálny názov: Annals of Nuclear Energy
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)