14. 11. 2019  9:27 Irma
Akademický informační systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FLAMÍKOVÁ, D. -- NEČAS, V. Analysis of selected biosphere parameter changes using probabilistic methods. In Nuclear 2019. Pitesti: RATEN ICN Pitesti, 2019, s. 161--171.

Originální název: Analysis of selected biosphere parameter changes using probabilistic methods
Slovenský název:
Autor: Ing. Dorota Flamíková (80%)
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (20%)
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Nuclear 2019
Podnázev:
Od strany: 161
Do strany: 171
Počet stran: 11
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: deep geological repository, Monte Carlo, GoldSim, long-term safety
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Dorota Flamíková
Poslední změna: 20.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Nuclear 2019. Pitesti: RATEN ICN Pitesti, 2019.

Originální název: Nuclear 2019
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: RATEN ICN Pitesti
Místo vydání: Pitesti
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 03.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)