19. 11. 2019  3:45 Alžbeta
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FLAMÍKOVÁ, D. -- NEČAS, V. Analysis of selected biosphere parameter changes using probabilistic methods. In Nuclear 2019. Pitesti: RATEN ICN Pitesti, 2019, s. 161--171.

Originálny názov: Analysis of selected biosphere parameter changes using probabilistic methods
Slovenský názov:
Autor: Ing. Dorota Flamíková (80%)
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (20%)
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Nuclear 2019
Podnázov:
Od strany: 161
Do strany: 171
Počet strán: 11
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: deep geological repository, Monte Carlo, GoldSim, long-term safety
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Dorota Flamíková
Posledná zmena: 20.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Nuclear 2019. Pitesti: RATEN ICN Pitesti, 2019.

Originálny názov: Nuclear 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: RATEN ICN Pitesti
Miesto vydania: Pitesti
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)