24. 10. 2020  23:14 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

STRÍBRNSKÝ, B. -- PETRISKA, M. -- HINCA, R. Energy calibration of plastic scintillator detector. In SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. Book of abstracts. Bratislava, STU v Bratislave: ISBN 978-80-227-4921-3.

Originálny názov:
Energy calibration of plastic scintillator detector
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
APCOM 2019. Book of abstracts.
Podnázov:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil: Ing. Branislav Stríbrnský
Posledná zmena:
19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. Book of abstracts. Bratislava, STU v Bratislave: ISBN 978-80-227-4921-3.

Originálny názov:
APCOM 2019. Book of abstracts.
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-227-4921-3
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Bratislava, STU v Bratislave
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena:
19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)