31. 3. 2020  21:01 Benjamín
Akademický informační systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GREY, D G. -- MIGLIERINI, M. Mikroštruktúra amorfných kovových zliatin. Bakalářská práce. 2019. 42 s.

Originální název: Mikroštruktúra amorfných kovových zliatin
Anglický název: Microstructure of amorphous metallic alloys
Český název:
Autor: Bc. Daniel George Grey
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 42
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: amorphous ribbons, amorfné pásky, Mössbauerova spektroskopia, metallic glasses, jemné magnetické vlastnosti, kovové sklá, Nanokryštalické materiály, Mössbauer spectroscopy, soft magnetic properties, Nanocrystalline materials
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Daniel George Grey
Poslední změna: 21.09.2019 22:21 (Import dat z knihovny)