2. 4. 2020  23:54 Zita
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GREY, D G. -- MIGLIERINI, M. Mikroštruktúra amorfných kovových zliatin. Bakalárska práca. 2019. 42 s.

Originálny názov: Mikroštruktúra amorfných kovových zliatin
Anglický názov: Microstructure of amorphous metallic alloys
Český názov:
Autor: Bc. Daniel George Grey
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 42
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: amorphous ribbons, amorfné pásky, Mössbauerova spektroskopia, metallic glasses, jemné magnetické vlastnosti, kovové sklá, Nanokryštalické materiály, Mössbauer spectroscopy, soft magnetic properties, Nanocrystalline materials
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Daniel George Grey
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)