Dec 14, 2019   10:13 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

ILIŤ, T. -- VALKO, P. -- VOJS, M. -- MARTON, M. -- BEHÚL, M. -- TOMÁŠKA, M. -- DRŽÍK, M. -- LORENC, D. -- SKURATOV, V A. Spôsob rýchlej širokopásmovej detekcie žiarenia z impulzných zdrojov a rýchly širokopásmový detektor žiarenia: Úžitkový vzor č. 8549, Dátum o zápise ÚV : 19.7.2019, Vestník ÚPV SR č. 9/2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 10 p.

Original name: Spôsob rýchlej širokopásmovej detekcie žiarenia z impulzných zdrojov a rýchly širokopásmový detektor žiarenia: Úžitkový vzor č. 8549, Dátum o zápise ÚV : 19.7.2019, Vestník ÚPV SR č. 9/2019
English name:
Written by (author): Ing. Tomáš Iliť (51%)
doc. RNDr. Pavol Valko, CSc. (1%)
Ing. Marian Vojs, PhD. (2%)
Ing. Marián Marton, PhD. (3%)
Ing. Miroslav Behúl, PhD. (5%)
doc. Ing. Martin Tomáška, PhD. (3%)
Mgr. Milan Držík, PhD. (15%)
RNDr. Dušan Lorenc (5%)
Vladimir Alexeevich Skuratov (15%)
Department: Institute of Nuclear and Physical Engineering
Institute of Electronics and Phototonics
Kind of publication: monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
ISBN:
Publisher: Úrad priemyselného vlastníctva SR
Place of publishing: Banská Bystrica
Year of publication: 2019
Number of pages: 10
Original language: Slovak
Publication category: AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky topografií polovodičových výrobkov, prihlášky označení pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisných označení výrobkov, prihlášky na udelenie šľachtiteľských osvedčení
Scientific field:
Year of submission: 2019
Year of transmission: 2019
 
Entry made by: Ing. Tomáš Iliť
Last change: 09/28/2019 22:21 (Data import from library)