Jul 19, 2019   12:00 p.m. Dušana
Academic information system

Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 82

PublicationsType of resultYearDetails
Advances in Human and Machine Navigation Systems
Róka, Rastislav
Advances in Human and Machine Navigation Systems. London : IntechOpen Limited, 2019. ISBN 978-1-83880-564-7.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Analyse of QoS in VoIP networks
Beňo, Jakub -- Poláček, Róbert
Analýza Qos vo VoIP sieťach. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of packet broadcast technique based on polar codes
Benčík, Mário -- Farkaš, Peter
Analýza prenosovej techniky na hromadné vysielanie paketov založenej na polárnych kódoch. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis selected codes for data deletion correction
Gdovin, Lukáš -- Farkaš, Peter
Analýza kódov pre opravu zmazaní. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analýza strát šírenia signálu v prostredí malých buniek súčasných mobilných bezdrôtových systémov
Kyselica, Dávid -- Rakús, Martin
Analysis of Propagation Loss in Small-cell Environment in Case of Current Mobile Communication Systems. Diploma thesis. 2019. 75 p.
final thesis2019Details
Application of Blockchain technology in IoT (Internet of Things)
Benczy, Matúš -- Csóka, Filip
Aplikácia technológie Blockchain v Internete vecí (Internet of Things). Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application Servers for Multimedia Services in IMS networks
Žiak, Marek -- Medvecký, Martin
Aplikačné servery pre poskytovanie multimediálnych služieb v sieťach IMS. Diploma thesis. 2019. 68 p.
final thesis2019Details
Broadcast / multicast in VANET networks
Vertaľ, Damián -- Baroňák, Ivan
Broadcast/multicast v sieťach typu VANET. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Capabilities and visions of broadband power-line in smart grids applications
Sláčik, Jan -- Mlýnek, Petr -- Fujdiak, Radek -- Musil, Petr -- Voznak, Miroslav -- Orgoň, Miloš -- Hlavnicka, Jan
Capabilities and visions of broadband power-line in smart grids applications. In EPE 2019. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2019, p. 595--599. ISBN 978-1-7281-1334-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Central Management of IP Network Security
Tkáčik, Martin -- Medvecký, Martin
Centrálna správa zabezpečenia IP siete. Diploma thesis. 2019. 88 p.
final thesis2019Details
Configuration of SDN using the OpenDaylight REST API
Plaskura, Patrik -- Medvecký, Martin
Spravovanie SDN sietí prostredníctvom OpenDaylight REST API. Diploma thesis. 2019. 72 p.
final thesis2019Details
Configuration of the OSPF routing protocol
Šimovček, Ivan -- Páleník, Tomáš
Konfigurácia smerovacieho protokolu OSPF. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Configuring LAN network over remote branch networks
Pilárová, Ivana -- Páleník, Tomáš
Vytvorenie LAN siete na geograficky oddelených pobočkách. Diploma thesis. 2019. 69 p.
final thesis2019Details
Converged Fi-Wi passive optical networks and their designing using the HPON network configurator
Róka, Rastislav
Converged Fi-Wi passive optical networks and their designing using the HPON network configurator. In TRESTIAN, R. -- MUNTEAN, G. Paving the Way for 5G Through the Convergence of Wireless Systems. Hershey PA, USA: IGI Global, 2019, p. 150--184. ISBN 978-1-5225-7570-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Convolutional Neural Networks Finger Alphabet Recognition
Liška, Martin -- Polec, Jaroslav
Rozpoznávanie prstovej abecedy konvolučnými neurónovými sieťami. Diploma thesis. 2019. 48 p.
final thesis2019Details
Defect detection by optical inspection of semiconductor modules
Janeka, Vladimír -- Polec, Jaroslav
Detekcia porúch optickou kontrolou polovodičových modulov. Diploma thesis. 2019. 52 p.
final thesis2019Details
Deploying LTE technology
Letenay, Jakub -- Baroňák, Ivan
Nasadenie LTE technológie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and analysis of modified packet broadcast technique based on nonbinary codes
Majdán, Michal -- Farkaš, Peter
Návrh a analýza modifikácií prenosovej techniky na hromadné vysielanie paketov založená na nebinárnych kódoch. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and implementation of a network infrastructure for providing IPTV service in a small city
Orgoň, Miloš -- Ondirková, Henrieta -- Poláček, Róbert -- Kavacký, Matej
Design and implementation of a network infrastructure for providing IPTV service in a small city. Journal of Environmental Science, Computer Science and Engineering & Technology, 8. p. 8--17.
articles in magazines2019Details
Design of a Corporate WiFi Network
Ivančo, Denis -- Ralbovský, Andrej
Návrh korporátnej WiFi siete. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of IPTV architecture
Schnierer, Marek -- Baroňák, Ivan
Návrh IPTV architektúry. Diploma thesis. 2019. 59 p.
final thesis2019Details
Design of network infrastructure for a medium-sized branch
Krošlák, Martin -- Orgoň, Miloš
Návrh sieťovej infraštruktúry pre pobočku stredne veľkej firmy. Diploma thesis. 2019. 68 p.
final thesis2019Details
Detection and Signal Processing of Optical Signals in the Optical Transmission Medium
Tomáš, Gorazd Marián -- Róka, Rastislav
Detekcia a spracovanie optických signálov v optickom prenosovom médiu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Detection and Signal Processing of Optical Signals in the Optical Transmission Medium
Vanya, Adam -- Róka, Rastislav
Detekcia a spracovanie optických signálov v optickom prenosovom médiu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Device control using EEG based Brain Computer Interface
Stančík, Stanislav -- Vargic, Radoslav
Ovládanie koncových zariadení mozgovými signálmi pomocou EEG. Diploma thesis. 2019. 58 p.
final thesis2019Details
Dynamic Wavelength Allocation in the WDM-PON Network
Homporová, Claudia -- Róka, Rastislav
Dynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PON. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Efficient use of wavelengths in DWDM networks
Backa, Šimon -- Róka, Rastislav
Efektívne využívanie vlnových dĺžok v sieťach DWDM. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Ensuring communication between the control center and the autonomous vehicle through a wireless network
Valocký, Frederik -- Orgoň, Miloš
Zabezpečenie komunikácie medzi riadiacim centrom a autonómnym vozidlom prostredníctvom bezdrôtovej siete. Diploma thesis. 2019. 56 p.
final thesis2019Details
Erasure decoding of five times extended Reed-Solomon codes
Rakús, Martin -- Farkaš, Peter -- Páleník, Tomáš
Erasure decoding of five times extended Reed-Solomon codes. Journal of Electrical Engineering, 70. p. 256--258.
articles in magazines2019Details
Experimental measurements for evaluation of the network throughput of the RC4 channel in the in-home PLC network
Róka, Rastislav
Experimental measurements for evaluation of the network throughput of the RC4 channel in the in-home PLC network. Journal of Electrical Engineering, 70. p. 25--31.
articles in magazines2019Details
Experiments with microcontrollers
Kališ, Martin -- Páleník, Tomáš
Experimenty s mikrokontrolérmi. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Extraction of undesirable objects from images
Venjarski, Jaroslav -- Csóka, Filip
Extrakcia nežiadúcich objektov z obrazu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Five times extended reed-solomon codes applicable in memory storage systems
Rakús, Martin -- Farkaš, Peter -- Páleník, Tomáš -- Daniš, Andrej
Five times extended reed-solomon codes applicable in memory storage systems. IEEE Letters of the Computer Society, 2. p. 9--11.
articles in magazines2019Details
Generator matrices analysis of Polar codes
Rajkovič, Lukáš -- Farkaš, Peter
Analýza generujúcich matíc vybraných polárnych kódov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
HSS database and its optimization
Škunda, Juraj -- Baroňák, Ivan
Databáza HSS a jej optimalizácia. Diploma thesis. 2019. 58 p.
final thesis2019Details
IMS - Presence Service
Demeterová, Lucia -- Baroňák, Ivan
IMS – služba prítomnosti. Diploma thesis. 2019. 45 p.
final thesis2019Details
Intelligent room control
Gazdík, Martin -- Rozinaj, Gregor
Ovládanie inteligentnej miestnosti. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Introductory chapter: Life improving advances in navigation systems
Róka, Rastislav
Introductory chapter: Life improving advances in navigation systems. In RÓKA, R. Advances in Human and Machine Navigation Systems. 1st ed. London : IntechOpen Limited, 2019, p. 3--5. ISBN 978-1-83880-564-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Investigating the suitability of blockchain for smart grid
Fujdiak, Radek -- Mlýnek, Petr -- Sláčik, Jan -- Mišurec, Jiří -- Voznak, Miroslav -- Orgoň, Miloš
Investigating the suitability of blockchain for smart grid. In EPE 2019. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2019, p. 225--230. ISBN 978-1-7281-1334-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
IPTV in IMS
Ďurčovič, Norbert -- Baroňák, Ivan
IPTV v IMS. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
IVR system
Rehák, Jaroslav -- Baroňák, Ivan
IVR systém. Diploma thesis. 2019. 60 p.
final thesis2019Details
LTE and PSTN
Pilko, Matej -- Baroňák, Ivan
LTE a PSTN. Diploma thesis. 2019. 67 p.
final thesis2019Details
Machine learning for classifying saliency maps
Kanás, Ján -- Vargic, Radoslav
Strojové učenie pri klasifikácii máp význačnosti. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modern Technologiy in On-line Education
Bzdilová, Lívia -- Rozinaj, Gregor
Využitie moderných technológií v on-line vzdelávaní. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Monitoring of Network Services
Gschill, František -- Medvecký, Martin
Centrálny dohľad nad službami v sieti. Diploma thesis. 2019. 65 p.
final thesis2019Details
Negative Environmental Effects Influencing a Transmission Capacity of Optical Systems
Horváth, Csaba -- Róka, Rastislav
Negatívne javy prostredia ovplyvňujúce prenosovú kapacitu optických systémov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Network and Services Monitoring
Štefanec, Jaroslav -- Medvecký, Martin
Monitorovanie sietí a služieb. Diploma thesis. 2019. 72 p.
final thesis2019Details
Networks for SMART applications - LiFi technology
Hecl, David -- Baroňák, Ivan
Siete pre SMART aplikácie – technológia LiFi. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Optical Amplifiers in the Optical Transmission Medium
Filipová, Elena -- Róka, Rastislav
Optické zosilňovače v optickom prenosovom médiu. Diploma thesis. 2019. 42 p.
final thesis2019Details
Pokročilé mechanizmy IPv6 - konfigurácia DS-Lite
Zvolenská, Martina -- Páleník, Tomáš
Advanced IPv6 mechanisms – configuring DS-Lite. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Product codes for data recovery
Horvát, Roman -- Farkaš, Peter
Kódy násobky pre záchranu údajov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Programming Android applications in Java
Ružičková, Jana -- Páleník, Tomáš
Tvorba aplikácií pre platformu Android. Diploma thesis. 2019. 54 p.
final thesis2019Details
Proposal of the Passive Optical Network Solution in the City Location
Blažej, Marián -- Róka, Rastislav
Návrh riešenia pasívnej optickej siete v mestskej lokalite. Diploma thesis. 2019. 63 p.
final thesis2019Details
Proposal of Admission Control Methods for Data and VoIP Services
Holienčin, Marek -- Baroňák, Ivan
Návrh metód riadenia prístupu pre dátové a VoIP služby. Diploma thesis. 2019. 55 p.
final thesis2019Details
Proposal of the Interconnection between Metropolitan Optical Networks
Haspra, Peter -- Róka, Rastislav
Návrh riešenia prepojenia metropolitných optických sietí. Diploma thesis. 2019. 45 p.
final thesis2019Details
QoS Monitoring in VoIP
Chudják, Matej -- Medvecký, Martin
Monitorovanie kvality služby vo VoIP. Diploma thesis. 2019. 65 p.
final thesis2019Details
RACS and admission control model
Máťušová, Dominika -- Poláček, Róbert
RACS a model riadenia prístupu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Recognition of sign language from high resolution images using adaptive feature extraction and classification
Csóka, Filip -- Polec, Jaroslav -- Csóka, Tibor -- Kačur, Juraj
Recognition of sign language from high resolution images using adaptive feature extraction and classification. International Journal of Electronics and Telecommunications, 65. p. 303--308.
articles in magazines2019Details
RIOT OS - Operating system for IoT
Halinkovič, Roman -- Páleník, Tomáš
RIOT OS - Operačný systém pre IoT. Diploma thesis. 2019. 49 p.
final thesis2019Details
Safety of communication based on elliptic curves between the autonomous vehicle and the control center
Grnáč, Andrej -- Orgoň, Miloš
Bezpečnosť komunikácie na báze eliptických kriviek medzi autonómnym vozidlom a riadiacim centrom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Safety of Communication between the Autonomous Vehicle and the Control Center
Siroshtan, Dmytro -- Orgoň, Miloš
Bezpečnosť komunikácie medzi autonómnym vozidlom a riadiacim centrom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Scalable family of codes with locality and availability for information repair in distributed storage systems
Farkaš, Peter
Scalable family of codes with locality and availability for information repair in distributed storage systems. In Smart and Sustainable Technologies: 4th International conference SpliTech 2019. Bol, Croatia. June 18-21, 2019 elektronický zdroj. 1st ed. Piscataway : IEEE, 2019, p. 13--1570535407. ISBN 978-953-290-089-71.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
SDN controller Floodlight
Szeiff, Ladislav -- Medvecký, Martin
SDN kontrolér Floodlight. Diploma thesis. 2019. 65 p.
final thesis2019Details
Simulation platform for analyzing environmental effects in multi-wavelength transmission systems in Matlab Simulink
Róka, Rastislav -- Mokráň, Martin
Simulation platform for analyzing environmental effects in multi-wavelength transmission systems in Matlab Simulink. Przeglad elektrotechniczny, 95. p. 9--14.
articles in magazines2019Details
Smart room control
Vlček, Pavol -- Rozinaj, Gregor
Ovládanie inteligentnej miestnosti. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Testing of security in communication networks
Parcer, Juraj -- Orgoň, Miloš
Testovanie zabezpečenia komunikačných sietí. Diploma thesis. 2019. 70 p.
final thesis2019Details
The applications of PLC technology for operation of broadband services in sphere of telecommunications
Štefanička, Marek -- Orgoň, Miloš
Využitie vysokorýchlostnej siete PLC na prevádzkovanie širokopásmových služieb. Diploma thesis. 2019. 61 p.
final thesis2019Details
The co-ordination of network elements in the VANET network
Koštial, Jakub -- Baroňák, Ivan
Vzájomná koordinácia elementov siete v sieti typu VANET. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The design of a sample database for the creation of specialized dictionaries of the Slovak language
Launer, Tomáš -- Orgoň, Miloš -- Kavacký, Matej -- Orgoňová, Oľga
The design of a sample database for the creation of specialized dictionaries of the Slovak language. Journal of Environmental Science, Computer Science and Engineering & Technology, 8. p. 18--27.
articles in magazines2019Details
The IoT Network Modeling
Lupták, Peter -- Kotuliaková, Kvetoslava
Modelovanie siete IoT. Diploma thesis. 2019. 74 p.
final thesis2019Details
Traffic Protection at the Utilization of the Optical Medium in Passive Optical Networks
Gonšorová, Katarína -- Róka, Rastislav
Ochrana prevádzky pri využití optického média v pasívnych optických sieťach. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Usage of Brain Computer Interface in Virtual Reality
Szabados, Daniel -- Vargic, Radoslav
Využitie BCI vo VR. Diploma thesis. 2019. 44 p.
final thesis2019Details
Use of blockchain and smart contracts in decentralized ID
Strašifták, Martin -- Csóka, Filip
Použitie blockchainu a smart kontraktov v decentralizovanom ID. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Use of RIOT OS in microcontroller systems
Meleg, Matej -- Páleník, Tomáš
Využitie RIOT OS v systémoch typu mikrokontrolér. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Using elliptic curves to protect a corporate network built on the PLC technology platform (Power Line Communications)
Puchalík, Martin -- Orgoň, Miloš
Využitie eliptických kriviek na ochranu podnikovej siete vytvorenej na platforme technológie PLC (Power Line Communications). Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Using security protocols for securing access to wireless enterprise network
Bui Duc, Hung -- Orgoň, Miloš
Využitie bezpečnostných protokolov na zabezpečenie prístupu do bezdrôtovej podnikovej siete. Diploma thesis. 2019. 72 p.
final thesis2019Details
Video-conference system based on 3D omnidirectional camera
Tibenský, Šimon -- Rozinaj, Gregor
Podpora video-konferencie pomocou 3-D multismerovej kamery. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Virtual Reality In Online Education
Sklárš, Tomáš -- Rozinaj, Gregor
Využitie virtuálnej reality v on-line vzdelávaní. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
VoIP in IMS - Virtual Contact Center
Dravecký, Dalibor -- Baroňák, Ivan
VoIP v IMS – virtuálne kontaktné centrum. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
VoLTE Voice and VoWIFI Voice Quality Measurement
Nerušil, Boris -- Kotuliaková, Kvetoslava
Meranie hlasovej kvality technológie VoLTE a VoWIFI. Diploma thesis. 2019. 80 p.
final thesis2019Details
Využitie Virtuálnej Reality v On-line Vzdelávaní
Hirjáková, Ivana -- Rozinaj, Gregor
Augmented Reality in On-line Education. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Vývoj technológie TQRF: analýzy, simulácie a experimentálne merania
Fujdiak, Radek -- Mlýnek, Petr -- Malina, Lukáš -- Orgoň, Miloš -- Sláčik, Jan -- Blažek, Petr -- Mišurec, Jiří
Development of IQRF technology: Analysis, simulations and experimental measurements. Elektronika ir Elektrotechnika, 25. p. 72--79.
articles in magazines2019Details