21. 10. 2019  11:45 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 2

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Performance analysis of FSO links in turbulent atmosphere
Bag, Banibrata -- Das, Akinchan -- Chandra, Aniruddha -- Róka, Rastislav
Performance analysis of FSO links in turbulent atmosphere. In IMTIAZ, W A. -- RÓKA, R. Design, Implementation, and Analysis of Next Generation Optical Networks. United States: IGI Global, 2020, s. 100--156. ISBN 978-1-5225-9767-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Wavelength allocation and scheduling methods for various WDM-PON network designs with traffic protection securing
Róka, Rastislav
Wavelength allocation and scheduling methods for various WDM-PON network designs with traffic protection securing. In IMTIAZ, W A. -- RÓKA, R. Design, Implementation, and Analysis of Next Generation Optical Networks. United States: IGI Global, 2020, s. 1--39. ISBN 978-1-5225-9767-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti