7. 6. 2020  11:36 Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Akademický informačný systém

Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 5

Publikácie
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
Design, Implementation, and Analysis of Next Generation Optical Networks /: Emerging Research and Opportunities
Imtiaz, Waqas Ahmed -- Róka, Rastislav
Design, Implementation, and Analysis of Next Generation Optical Networks /: Emerging Research and Opportunities. United States : IGI Global, 2020. 221 s. ISBN 978-1-5225-9767-4.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Komplexný systém pre identifikáciu používateľa na základe metód rozpoznávania 3D tváre
Špilka, Marian -- Rozinaj, Gregor
Komplexný systém pre identifikáciu používateľa na základe metód rozpoznávania 3D tváre. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Performance analysis of FSO links in turbulent atmosphere
Bag, Banibrata -- Das, Akinchan -- Chandra, Aniruddha -- Róka, Rastislav
Performance analysis of FSO links in turbulent atmosphere. In IMTIAZ, W A. -- RÓKA, R. Design, Implementation, and Analysis of Next Generation Optical Networks /: Emerging Research and Opportunities. 1. vyd. United States : IGI Global, 2020, s. 100--156. ISBN 978-1-5225-9767-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Theoretical approach to optimization of home subscriber server in IP multimedia subsystem
Škunda, Juraj -- Baroňák, Ivan -- Chromý, Erik
Theoretical approach to optimization of home subscriber server in IP multimedia subsystem. Wireless personal communications, 110. s. 1825--1837.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Wavelength allocation and scheduling methods for various WDM-PON network designs with traffic protection securing
Róka, Rastislav
Wavelength allocation and scheduling methods for various WDM-PON network designs with traffic protection securing. In IMTIAZ, W A. -- RÓKA, R. Design, Implementation, and Analysis of Next Generation Optical Networks /: Emerging Research and Opportunities. 1. vyd. United States : IGI Global, 2020, s. 1--39. ISBN 978-1-5225-9767-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti