21. 11. 2019  6:44 Elvíra
Akademický informační systém

Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LAUNER, T. -- ORGOŇ, M. -- KAVACKÝ, M. -- ORGOŇOVÁ, O. The design of a sample database for the creation of specialized dictionaries of the Slovak language. Journal of Environmental Science, Computer Science and Engineering & Technology, 8. s. 18--27.

Originální název: The design of a sample database for the creation of specialized dictionaries of the Slovak language
Slovenský název:
Autor: Ing. Tomáš Launer (25%)
doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD. (25%)
Ing. Matej Kavacký, PhD. (25%)
Oľga Orgoňová (25%)
Pracoviště: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Journal of Environmental Science, Computer Science and Engineering & Technology
Číslo svazku (ročník): 8
Od strany: 18
Do strany: 27
Počet stran: 10
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: Slovak language, encyclopedia, dictionaries, professionalism
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Launer
Poslední změna: 02.03.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Journal of Environmental Science, Computer Science and Engineering & Technology. 2019.

Originální název: Journal of Environmental Science, Computer Science and Engineering & Technology
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 02.03.2019 22:21 (Import dat z knihovny)