15. 8. 2020  3:53 Marcela
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 80

Publikácie
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
Acoustic emission analysis of hard coatings cracking during indentation test
Drobný, Peter -- Čaplovič, Ľubomír -- Sahul, Martin -- Babincová, Paulína -- Koula, Václav
Acoustic emission analysis of hard coatings cracking during indentation test. In BEHÚLOVÁ, M. -- KOŽÍŠEK, Z. -- POTÚČEK, Z. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020, s. 1--7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Ako sa zvára auto?
Vyskoč, Maroš -- Sahul, Miroslav -- Sahul, Martin
Ako sa zvára auto?. Quark, 26. s. 30--31.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Analýza deformácií chemicko-tepelne spracovaných plechov lamely mechanickej spojky
Bogyová, Romana -- Hazlinger, Marián
Analýza deformácií chemicko-tepelne spracovaných plechov lamely mechanickej spojky. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Analýza štruktúry lomových plôch nástrojovej ocele po kryogénnom spracovaní
Novosad, Ľuboš -- Ptačinová, Jana
Analýza štruktúry lomových plôch nástrojovej ocele po kryogénnom spracovaní. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Analýza vybraných vlastností binárnej zliatiny Sn-Zn
Šenkarčin, Matej -- Gerhátová, Žaneta
Analýza vybraných vlastností binárnej zliatiny Sn-Zn. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Analýza zvarových spojov Al plechov
Bryndza, Martin -- Hazlinger, Marián
Analýza zvarových spojov Al plechov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Analýzy zvarových spojov tenkých plechov zváraných laserom
Drienovský, Lukáš -- Hazlinger, Marián
Analýzy zvarových spojov tenkých plechov zváraných laserom. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Annealing effects on the crystallinity of carbon fiber-reinforced polyetheretherketone and polyohenylene laminate composites manufactured by laser automatic tape placement
Risteska, Svetlana -- Trajkovska Petkoska, Anka -- Samak, Samoil -- Drienovský, Marián
Annealing effects on the crystallinity of carbon fiber-reinforced polyetheretherketone and polyohenylene laminate composites manufactured by laser automatic tape placement. Materials Science = Medžiagotyra, 26. s. 308--316.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Assessment of Pyrogenic Carbonaceous Materials for Effective Removal of Radiocesium
Pipíška, Martin -- Ballová, Simona -- Frišták, Vladimír -- Ďuriška, Libor -- Horník, Miroslav -- Demčák, Štefan -- Holub, Marian -- Soja, Gerhard
Assessment of Pyrogenic Carbonaceous Materials for Effective Removal of Radiocesium. Key Engineering Materials, 838. s. 103--110.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Boron carbide based ceramic composites hot pressed with aluminium additive
Švec, Pavol -- Gábrišová, Zuzana -- Brusilová, Alena -- Čaplovič, Ľubomír
Boron carbide based ceramic composites hot pressed with aluminium additive. Acta Metallurgica Slovaca, 26. s. 67--69.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Composite heat sink material for superconducting tape in fault current limiter applications
Pekarčíková, Marcela -- Mišík, Jozef -- Drienovský, Marián -- Krajčovič, Jozef -- Vojenčiak, Michal -- Búran, Marek -- Mošať, Marek -- Húlan, Tomáš -- Skarba, Michal -- Cuninková, Eva -- Gömöry, Fedor
Composite heat sink material for superconducting tape in fault current limiter applications. Materials [elektronický zdroj], 13. s. 1--16.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Deposition and characterization of Ti-Al-C-N coatings
Sahul, Martin -- Haršáni, Marián -- Babincová, Paulína -- Čaplovič, Ľubomír -- Sahul, Miroslav -- Drobný, Peter
Deposition and characterization of Ti-Al-C-N coatings. In BEHÚLOVÁ, M. -- KOŽÍŠEK, Z. -- POTÚČEK, Z. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020, s. 1--9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Determination of poisson number at thin rod-samples with non-standards cross-sections by pendulum methods
Kvetan, Karol -- Bošák, Ondrej -- Kubliha, Marian -- Kotianová, Janette
Determination of poisson number at thin rod-samples with non-standards cross-sections by pendulum methods. Acta Mechatronica [elektronický zdroj], 5. s. 13--17.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Development of the Chromium-Rich High-Speed Steel: As-Cast Microstructure
Čaus, Alexander -- Sahul, Martin -- Sobota, Róbert
Development of the Chromium-Rich High-Speed Steel: As-Cast Microstructure. In Defect and Diffusion Forum. 2020, s. 59--64.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Dilatometrická analýza ocele Vanadis 6
Hudec, Martin -- Krajčovič, Jozef
Dilatometrická analýza ocele Vanadis 6. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Direct ultrasonic soldering of AlN ceramics with copper substrate using Zn-Al-Mg solder
Koleňák, Roman -- Kostolný, Igor -- Drápala, Jaromír -- Babincová, Paulína -- Kuruc, Marcel
Direct ultrasonic soldering of AlN ceramics with copper substrate using Zn-Al-Mg solder. Metals, 10. s. 1--18.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Effect of lanthanum addition on the structure evolution and mechanical properties of the nanocomposite Ti-Si-N coatings
Sahul, Martin -- Smyrnova, Kateryna -- Haršáni, Marián -- Čaplovič, Ľubomír -- Pogrebnjak, Alexander -- Sahul, Miroslav -- Kusý, Martin -- Babincová, Paulína -- Vopát, Tomáš
Effect of lanthanum addition on the structure evolution and mechanical properties of the nanocomposite Ti-Si-N coatings. Materials Letters, 276. s. 1--4.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Effect of Rapid Quenching on the Solidification Microstructure, Tensile Properties and Fracture of Secondary Hypereutectic Al-18%Si-2%Cu Alloy
Čaus, Alexander -- Marukovich, E.I. -- Sahul, Martin
Effect of Rapid Quenching on the Solidification Microstructure, Tensile Properties and Fracture of Secondary Hypereutectic Al-18%Si-2%Cu Alloy. Metals, 10. s. 1--13.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Electron beam welding of aluminium alloy AW2099
Urminský, Ján -- Marônek, Milan -- Bárta, Jozef -- Sahul, Martin -- Jurina, František -- Pašák, Matej
Electron beam welding of aluminium alloy AW2099. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI. Zürich: Trans Tech Publications, 2020, s. 28--35. ISBN 978-3-0357-1726-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Elektrické a dielektrické vlastnosti špeciálnych skiel na báze TeO2 a Sb2O3
Milkov, Daniel -- Kubliha, Marian
Elektrické a dielektrické vlastnosti špeciálnych skiel na báze TeO2 a Sb2O3. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Elektrochemické značenie kovových materiálov
Kočitá, Lucia -- Pašák, Matej
Elektrochemické značenie kovových materiálov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Experimentálna analýza počtu nukleačných zárodkov kryštalizácie v časticiach rýchlo stuhnutého prášku
Néma, Martin -- Grgač, Peter
Experimentálna analýza počtu nukleačných zárodkov kryštalizácie v časticiach rýchlo stuhnutého prášku. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Formation of supramolecular hydrogen-bonding chains and networks from copper (II) halogenobenzoates with N-methylnicotinamide: Supramolecular isomerism
Halaška, Jozef -- Lokaj, Ján -- Jomová, Klaudia -- Růžičková, Zdeňka -- Mazúr, Milan -- Moncoľ, Ján
Formation of supramolecular hydrogen-bonding chains and networks from copper (II) halogenobenzoates with N-methylnicotinamide: Supramolecular isomerism. Polyhedron, 175. s. 1--15.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Fyzikálno-metalurgické aspekty spájania kovových materiálov difúziou
Ondrejka, Štefan -- Jáňa, Miroslav
Fyzikálno-metalurgické aspekty spájania kovových materiálov difúziou. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Hydrogen bonding supramolecular networks of copper(II) 2-choronicotinate complexes with picolinamide, nicotinamide, N-methyl-nicotinamide, 2-pyridylmethanol and 4-pyridylmethanol: Hirshfeld surface analysis and spectral properties
Jozefíková, Flóra -- Kucková, Lenka -- Lokaj, Ján -- Mazúr, Milan -- Moncoľ, Ján
Hydrogen bonding supramolecular networks of copper(II) 2-choronicotinate complexes with picolinamide, nicotinamide, N-methyl-nicotinamide, 2-pyridylmethanol and 4-pyridylmethanol: Hirshfeld surface analysis and spectral properties. Chemical Papers, s. 1--14.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Characterization of boronized layers on Vanadis 6 tool steel
Keddam, Mourad -- Hudáková, Mária -- Ptačinová, Jana -- Moravčík, Roman -- Gogola, Peter -- Gabalcová, Zuzana -- Jurči, Peter
Characterization of boronized layers on Vanadis 6 tool steel. Surface Engineering, s. 1--2.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Characterization of Microstructure and Fracture Performance of Boronized H11 Grade Hot-Work Tool Steel
Jurči, Peter -- Hudáková, Mária
Characterization of Microstructure and Fracture Performance of Boronized H11 Grade Hot-Work Tool Steel. Materials Performance and Characterization, 9. s. 1--2.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Charakteristika subštruktúry a mikroštruktúry strednomangánových ocelí pre použitie v automobilovom priemysle
Kicka, Tomáš -- Križan, Daniel
Charakteristika subštruktúry a mikroštruktúry strednomangánových ocelí pre použitie v automobilovom priemysle. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Charakterizácia práškov a spečených oceľových vzoriek
Petrek, Tomáš -- Grgač, Peter
Charakterizácia práškov a spečených oceľových vzoriek. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Charakterizácia viacprvkových zliatin na báze Ga-Co-Cu-Ni-Fe s rôznym pomerom atómov
Bachleda, Erik -- Priputen, Pavol
Charakterizácia viacprvkových zliatin na báze Ga-Co-Cu-Ni-Fe s rôznym pomerom atómov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Charakterizácia zliatin s viacerými základnými prvkami na báze Ga-Ni-Co-Cr-Fe
Nálepka, Juraj -- Priputen, Pavol
Charakterizácia zliatin s viacerými základnými prvkami na báze Ga-Ni-Co-Cr-Fe. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Influence of processing parameters on the microstructure of Fe-Zn alloy layer on hot-dip coated high carbon steel wires
Pytel, Samuel -- Gogola, Peter
Influence of processing parameters on the microstructure of Fe-Zn alloy layer on hot-dip coated high carbon steel wires. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Investigation of properties of Cu-Al bimetals explosively welded
Lokaj, Ján -- Sahul, Miroslav -- Sahul, Martin -- Hajdúchová, Zora
Investigation of properties of Cu-Al bimetals explosively welded. In SEMDOK 2020, 25th International Seminar of Ph.D. Students. 1. vyd. Žilina,: University of Žilina, 2020, s. 76--81. ISBN 978-80-554-1643-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Investigation of sub-structure of cryogenically treated ledeburitic steel
Tkáčiková, Katarína -- Ptačinová, Jana
Investigation of sub-structure of cryogenically treated ledeburitic steel. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Investigation of the microstructure and mechanical characteristics of disk laser-welded Ti-6Al-4V alloy joints
Kovačócy, Pavel -- Šimeková, Beáta -- Kovaříková, Ingrid -- Hodúlová, Erika -- Dománková, Mária -- Ptačinová, Jana -- Jurči, Peter
Investigation of the microstructure and mechanical characteristics of disk laser-welded Ti-6Al-4V alloy joints. Journal of Materials Engineering and Performance, 29. s. 1.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Korózna odolnosť binárnej zliatiny Sn-Zn
Paták, Jozef -- Gerhátová, Žaneta
Korózna odolnosť binárnej zliatiny Sn-Zn. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Laser-based ablation of titanium-graphite composite for dental application
Šugár, Peter -- Ludrovcová, Barbora -- Kováčik, Jaroslav -- Sahul, Martin -- Šugárová, Jana
Laser-based ablation of titanium-graphite composite for dental application. Materials, 13. s. 1--15.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Lead-free soldering of superconducting tapes using different fluxes
Hulačová, Simona -- Pekarčíková, Marcela
Lead-free soldering of superconducting tapes using different fluxes. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Metalografická analýza zvarových spojov plechov
Hlaď, Andrej -- Hazlinger, Marián
Metalografická analýza zvarových spojov plechov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Metalografické analýzy a mechanické skúšky zvarových spojov plechov
Stašiov, Michal -- Hazlinger, Marián
Metalografické analýzy a mechanické skúšky zvarových spojov plechov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Metamagnetic properties in Mn0.7Mg0.3Fe2O4 ferrite
Sláma, Jozef -- Paľa, Jozef -- Šoka, Martin -- Lokaj, Ján
Metamagnetic properties in Mn0.7Mg0.3Fe2O4 ferrite. Physica B-Condensed Matter, 576. s. 2020.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Mikroštruktúra, chemické zloženie a korózna odolnosť zliatin Al-Co-Fe-Ni-Cu
Czére, Imrich -- Palcut, Marián
Mikroštruktúra, chemické zloženie a korózna odolnosť zliatin Al-Co-Fe-Ni-Cu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Mikroštruktúrna analýza strednomangánových Q&P ocelí pomocou transmisnej elektrónovej mikroskopie
Slnek, Dávid -- Križan, Daniel
Mikroštruktúrna analýza strednomangánových Q&P ocelí pomocou transmisnej elektrónovej mikroskopie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Modelovanie kryštálovej štruktúry a termodynamickej stability nového oxidu niklu Ni\(_{2}\)O\(_{3}\)
Gašpárková, Michaela -- Derzsi, Mariana
Modelovanie kryštálovej štruktúry a termodynamickej stability nového oxidu niklu Ni\(_{2}\)O\(_{3}\). Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Morphological changes of the PVD coatings after isothermal annealing
Babincová, Paulína -- Sahul, Martin -- Drobný, Peter -- Čaplovič, Ľubomír
Morphological changes of the PVD coatings after isothermal annealing. In BEHÚLOVÁ, M. -- KOŽÍŠEK, Z. -- POTÚČEK, Z. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020, s. 1--15.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Návrh a realizácia merania závislosti hysteréznych strát od frekvencie striedavého magnetovania feromagnetického materiálu
Praslička, Adam -- Jančuška, Igor
Návrh a realizácia merania závislosti hysteréznych strát od frekvencie striedavého magnetovania feromagnetického materiálu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh atomistických modelov málo známeho oxidu paládia PdO\(_{2}\)
Fabušová, Diana -- Derzsi, Mariana
Návrh atomistických modelov málo známeho oxidu paládia PdO\(_{2}\). Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Nespojitosti pri počiatočnej a koncovej fáze v procese zvárania zliatin AlSiMg pevnolátkovým Nd:YAG laserom
Pikálková, Vanesa Patrícia -- Resek, Martin
Nespojitosti pri počiatočnej a koncovej fáze v procese zvárania zliatin AlSiMg pevnolátkovým Nd:YAG laserom. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Novel hybrid PETG composites for 3D printing
Kováčová, Mária -- Kozakovičová, Jana -- Procházka, Michal -- Janigová, Ivica -- Vysopal, Marek -- Černičková, Ivona -- Krajčovič, Jozef -- Špitalský, Zdenko
Novel hybrid PETG composites for 3D printing. Applied Sciences, 10. s. 1--15.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Observation of coating-substrate adhesion of nanocomposite hard coating with respect to the deposition parameters and surface finishing of cemented carbide substrate
Vopát, Tomáš -- Sahul, Martin -- Haršáni, Marián -- Zlámal, Tomáš -- Vortel, Ondrej
Observation of coating-substrate adhesion of nanocomposite hard coating with respect to the deposition parameters and surface finishing of cemented carbide substrate. In GONG, H. -- UMEMURA, K. Nano Engineering and Materials Technologies IV. Switzerland: Trans Tech Publications, 2020, s. 231--238.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
On experimental thermal analysis of BMC mensolite 3100 aging
Koštial, Pavel -- Vlček, Jozef -- Koštialová Jančíková, Zora -- Ružiak, Ivan -- Gajtanská, Milada -- Velička, Marek -- Bošák, Ondrej -- Špačková, Hana
On experimental thermal analysis of BMC mensolite 3100 aging. Defect and Diffusion Forum, 399. s. 129--136.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
On the microstructure and mechanical properties of AW2099 aluminium lithium alloy joints produced with electron beam welding
Sahul, Miroslav -- Sahul, Martin -- Haršáni, Marián -- Dománková, Mária
On the microstructure and mechanical properties of AW2099 aluminium lithium alloy joints produced with electron beam welding. Materials Letters, 276. s. 1--5.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Oxidation of Al-Co Alloys at High Temperatures
Šulhánek, Patrik -- Drienovský, Marián -- Černičková, Ivona -- Ďuriška, Libor -- Skaudžius, Ramünas -- Gerhátová, Žaneta -- Palcut, Marián
Oxidation of Al-Co Alloys at High Temperatures. Materials [elektronický zdroj], 13. s. 1--17.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Partially biodegradable Ti-based composites for biomedical applications subjected to intense and cyclic loading
Ibrahim, Ahmed Mohamed Hassan -- Balog, Martin -- Krížik, Peter -- Nový, František -- Cetin, Yuksel -- Švec, Peter -- Bajana, Oto -- Drienovský, Marián
Partially biodegradable Ti-based composites for biomedical applications subjected to intense and cyclic loading. Journal of Alloys and Compounds, 839. s. 1--13.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Pevnosť plastu po 3D tlači
Filin, Jakub -- Drienovský, Marián
Pevnosť plastu po 3D tlači. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Pevnosť spájkovaných spojov pri zvýšených teplotách
Bodnárik, Maroš -- Drienovský, Marián
Pevnosť spájkovaných spojov pri zvýšených teplotách. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Potassium nickel(II) hexacyanoferrate(III)-functionalized biochar for selective separation of radiocesium from liquid wastes
Pipiška, M. -- Ballová, Simona -- Frišták, Vladimír -- Ďuriška, Libor -- Horník, M. -- Demčák, Štefan -- Holub, M. -- Soja, Gerhard
Potassium nickel(II) hexacyanoferrate(III)-functionalized biochar for selective separation of radiocesium from liquid wastes. Journal of radiation research and applied sciences, 13. s. 343--355.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Použitie Ramanovej spektroskopie pri identifikácii nebezpečných chemických látok v teréne pre jednotky Hasičského a záchranného zboru
Otajovičová, Mária -- Čička, Roman
Použitie Ramanovej spektroskopie pri identifikácii nebezpečných chemických látok v teréne pre jednotky Hasičského a záchranného zboru. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Properties of Sn-Ag-Cu Solder Joints Prepared by Induction Heating
Drienovský, Marián -- Palcut, Marián -- Priputen, Pavol -- Cuninková, Eva -- Bošák, Ondrej -- Kubliha, Marian -- Rízeková Trnková, Lýdia
Properties of Sn-Ag-Cu Solder Joints Prepared by Induction Heating. Advances in Materials Science and Engineering, 2020. s. 1--9.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Quantitative X-ray diffraction analysis of Zn-Al based alloys
Gogola, Peter -- Gabalcová, Zuzana -- Suchánek, Henrich -- Babinec, Martin -- Bonek, M. -- Kusý, Martin
Quantitative X-ray diffraction analysis of Zn-Al based alloys. Archives of Metallurgy and Materials, 65. s. 959--966.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Research of Laser Beam Welding of Inconel Alloy
Hodúlová, Erika -- Kovaříková, Ingrid -- Šimeková, Beáta -- Bárta, Jozef -- Sahul, Martin -- Kovačócy, Pavel
Research of Laser Beam Welding of Inconel Alloy. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI. Zürich: Trans Tech Publications, 2020, s. 96--103. ISBN 978-3-0357-1726-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Skúmanie mikroštruktúry zliatin na báze Zn
Knotek, Tomáš -- Gabalcová, Zuzana
Skúmanie mikroštruktúry zliatin na báze Zn. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Smart výstražný trojuholníkový systém: prihláška patentu č. 142-2019, dátum podania prihlášky: 27.11.2019, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 03.03.2020, Vestník ÚPV SR č. 03/2020
Strémy, Maximilián -- Kusý, Martin -- Kusá, Martina
Smart výstražný trojuholníkový systém: prihláška patentu č. 142-2019, dátum podania prihlášky: 27.11.2019, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 03.03.2020, Vestník ÚPV SR č. 03/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 9 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Stanovenie použiteľnosti materiálu S355JR na skrutky určené na uchytenie koľajníc
Pódová, Silvia -- Moravčík, Roman
Stanovenie použiteľnosti materiálu S355JR na skrutky určené na uchytenie koľajníc. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Stanovenie príčin poškodenia hriadeľa prevodovky dopravníka
Švaňová, Tatiana -- Moravčík, Roman
Stanovenie príčin poškodenia hriadeľa prevodovky dopravníka. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Stanovenie príčiny poškodenia čapu na podvozok koľajových vozidiel
Žitník, Dávid -- Moravčík, Roman
Stanovenie príčiny poškodenia čapu na podvozok koľajových vozidiel. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Study of rheology of rubber blends containing zeolite filler with different binding agents
Bošák, Ondrej -- Hronkovič, Ján -- Preťo, Jozef -- Labaš, Vladimír -- Minárik, Stanislav -- Koštial, Pavol -- Kubliha, Marian
Study of rheology of rubber blends containing zeolite filler with different binding agents. In AIP Conference Proceedings. 2020, s. 1--2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Study of Zn6Al6Ag Alloy Application in Ultrasonic Soldering of Al2O3–(Al/Al2O3) Joints
Koleňák, Roman -- Kostolný, Igor -- Drápala, Jaromír -- Babincová, Paulína -- Pašák, Matej
Study of Zn6Al6Ag Alloy Application in Ultrasonic Soldering of Al2O3–(Al/Al2O3) Joints. Metals, 10. s. 1--17.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Synthesis, characterization, and photocatalytic activity of lithium-indium oxide and its possible improvement by molybdenum-doping
Far, L.J. -- Finčur, N. -- Ivetič, T. -- Abramovič, B. -- Štrbac, D. -- Bošák, Ondrej -- Lukič - Petrovič, Svetlana
Synthesis, characterization, and photocatalytic activity of lithium-indium oxide and its possible improvement by molybdenum-doping. NEW SZP GEN: Romanian Journal of Physics, 65. s. 1--2.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Štúdium nadmolekulovej štruktúry polymérnych zliatin na báze PET a PBT
Antal, Jozef -- Černičková, Ivona
Štúdium nadmolekulovej štruktúry polymérnych zliatin na báze PET a PBT. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Štúdium zliatin Al-Pd-Co dlhodobo žíhaných pri teplote 1035°C
Piňák, Matúš -- Černičková, Ivona
Štúdium zliatin Al-Pd-Co dlhodobo žíhaných pri teplote 1035°C. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
The mapping of technological texture in electrical insulators
Kozík, Tomáš -- Minárik, Stanislav -- Ševčík, M. -- Kubliha, Marian -- Kuna, P. -- Arras, P. -- Bošák, Ondrej
The mapping of technological texture in electrical insulators. In AIP Conference Proceedings. 2020, s. 1--2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
The Technological Properties of Polymer Composites Containing Waste Sheep Wool Filler
Strážnický, Přemysl -- Rusnáková, Soňa -- Žaludek, Milan -- Bošák, Ondrej -- Kubliha, Marian -- Gross, Petr
The Technological Properties of Polymer Composites Containing Waste Sheep Wool Filler. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI. Zürich: Trans Tech Publications, 2020, s. 170--178. ISBN 978-3-0357-1726-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
The tool life and coating-substrate adhesion of AlCrSiN-coated carbide cutting tools prepared by LARC with respect to the edge preparation and surface finishing
Vopát, Tomáš -- Sahul, Martin -- Haršáni, Marián -- Vortel, Ondrej -- Zlámal, Tomáš
The tool life and coating-substrate adhesion of AlCrSiN-coated carbide cutting tools prepared by LARC with respect to the edge preparation and surface finishing. NEW SZP GEN: Micromachines, 11. s. 1--18.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Vplyv koncentrácie väzbového činidla na vulkanizáciu gumárenských zmesí
Duračka, Šimon -- Bošák, Ondrej
Vplyv koncentrácie väzbového činidla na vulkanizáciu gumárenských zmesí. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Vplyv parametrov boridovania na mechanické vlastnosti Cr-V ledeburitickej ocele
Jurina, Filip -- Hudáková, Mária
Vplyv parametrov boridovania na mechanické vlastnosti Cr-V ledeburitickej ocele. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Vplyv technológie výroby skúšobných vzoriek na výsledné hodnoty pevnosti v ťahu
Chlebo, Martin -- Pašák, Matej
Vplyv technológie výroby skúšobných vzoriek na výsledné hodnoty pevnosti v ťahu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Vplyv tepelného cyklovania na mikroštruktúru modifikovaných supravodivých pások pre obmedzovače skratových prúdov
Pacher, Dávid -- Pekarčíková, Marcela
Vplyv tepelného cyklovania na mikroštruktúru modifikovaných supravodivých pások pre obmedzovače skratových prúdov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vplyv vlhkosti na mechanické vlastnosti statického polyamidového lana
Horák, Michal -- Kubliha, Marian
Vplyv vlhkosti na mechanické vlastnosti statického polyamidového lana. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Vplyv vybraných druhov väzbových činidiel na vulkanizáciu gumárenských zmesí
Minarovičová, Veronika -- Kubliha, Marian
Vplyv vybraných druhov väzbových činidiel na vulkanizáciu gumárenských zmesí. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti