22. 9. 2019  16:10 Móric
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 89

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
A monitoring of the kinetics thermally degradation selected rubber by electrical methods
Bošák, Ondrej -- Preťo, Jozef -- Minárik, Stanislav -- Kubliha, Marian -- Rusnáková, Soňa -- Hronkovič, Ján -- Labaš, Vladimír
A monitoring of the kinetics thermally degradation selected rubber by electrical methods. In TIM 2018. USA: American Institute of Physics Inc., 2019, s. 1--6. ISBN 978-07354-1799-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Acoustic emission analysis of hard coatings cracking during indentation test.
Drobný, Peter -- Čaplovič, Ľubomír -- Sahul, Martin -- Babincová, Paulína -- Koula, Václav
Acoustic emission analysis of hard coatings cracking during indentation test. In Development of Materials Science in Research and Education (DMS - RE 2019). CSACG, 2019 Bratislava: 2019, s. 21. ISBN 978-80-8208-019-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analysis of microstructure in AlSi7Mg0.3 cast alloy with different content of Fe
Kuchariková, L. -- Tillová, Eva -- Chalupová, Mária -- Mazur, Magdalena -- Herčko, Adrián -- Čička, Roman
Analysis of microstructure in AlSi7Mg0.3 cast alloy with different content of Fe. In TRANSCOM 2019: 13th International Scientific Conference on Sustainable, Modern and Safe Transport, High Tatras, Nový Smokovec - Grand Hotel Bellevue, Slovak Republic, May 29-31, 2019. 1. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2019, s. 59--67.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analysis of soldered joints of superconducting tapes
Vyskočová, Petra -- Pekarčíková, Marcela
Analysis of soldered joints of superconducting tapes. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analysis of the microstructure of electron beam welded AW2099 aluminium lithium alloy
Sahul, Miroslav -- Sahul, Martin -- Dománková, Mária -- Marônek, Milan -- Bárta, Jozef
Analysis of the microstructure of electron beam welded AW2099 aluminium lithium alloy. In 72nd IIW Annual Assembly and International Conference. Bratislava: Welding Research Institute, 2019, s. 1--7. ISBN 978-80-907442-1-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analysis of thermo-physical properties of materials suitable for thermal stabilization of superconducting tapes for high-voltage superconducting fault current limiters
Pekarčíková, Marcela -- Drienovský, Marián -- Krajčovič, Jozef -- Mišík, Jozef -- Cuninková, Eva -- Húlan, Tomáš -- Bošák, Ondrej -- Vojenčiak, Michal
Analysis of thermo-physical properties of materials suitable for thermal stabilization of superconducting tapes for high-voltage superconducting fault current limiters. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, s. 1--9.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Analýza degradácie supravodivých pások v dôsledku nanášania stabilizačných vrstiev
Vyskočová, Kristína -- Pekarčíková, Marcela
Analýza degradácie supravodivých pások v dôsledku nanášania stabilizačných vrstiev. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza guľových čapov poškodených pri nitovaní
Pavúček, Imrich -- Dománková, Mária
Analýza guľových čapov poškodených pri nitovaní. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza vplyvu prúdenia plynu v priebežnej peci na magnetické vlastnosti jadier z materiálu Vitroperm
Imrišková, Michaela -- Deanko, Marian
Analýza vplyvu prúdenia plynu v priebežnej peci na magnetické vlastnosti jadier z materiálu Vitroperm. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza zvarových spojov plechov určených pre konštrukciu karosérií automobilov
Dobiš, Martin -- Hazlinger, Marián
Analýza zvarových spojov plechov určených pre konštrukciu karosérií automobilov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Applicability of measurements of local electrical parameters in the modeling of technological texture of ceramic blanks
Kozík, Tomáš -- Minárik, Stanislav -- Kuna, Peter -- Kubliha, Marian
Applicability of measurements of local electrical parameters in the modeling of technological texture of ceramic blanks. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 346--355. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Application of - 140°C Sub-Zero Treatment For Cr-V Ledeburitic Steel Service Performance Improvement
Jurči, Peter -- Ďurica, Juraj -- Dlouhý, Ivo -- Horník, Jakub -- Planieta, Richard -- Kralovič, Dominik
Application of - 140°C Sub-Zero Treatment For Cr-V Ledeburitic Steel Service Performance Improvement. Metallurgical and materials transactions A-physical metallurgy and materials science, 50. s. 2413--2434.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Artificial neural network analysis of thermally stimulated depolarisation currents in Sb2O3-WO3-Li2O-Na2O glasses
Bošák, Ondrej -- Maache, D. -- Soltani, M.T. -- Kostka, Petr -- Labaš, Vladimír -- Kebísek, Michal -- Kubliha, Marian
Artificial neural network analysis of thermally stimulated depolarisation currents in Sb2O3-WO3-Li2O-Na2O glasses. In The 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides (ANC-9): Abstract Book. 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides. Chisinau, Republic of Moldova, 30 June - 24 July 2019. 1. vyd. Chisinau, Moldova : Technical University of Moldova, 2019, s. 45--46.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Bádateľské aktivity v projektovom vyučovaní fyziky
Gerhátová, Žaneta -- Perichta, Peter
Bádateľské aktivity v projektovom vyučovaní fyziky. In Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia. Nitra: UKF Nitra, 2019, s. 213--216. ISBN 978-80-558-1408-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Behavior of Electrical Conductivity and Dielectric Study of Chalcogenide Ag0.5(As40S30Se30)99.5 Glass
Čajko, K.O. -- Sekulič, D.L. -- Petrovič, D.M. -- Celic, N. -- Labaš, Vladimír -- Kubliha, Marian -- Lukič - Petrovič, Svetlana
Behavior of Electrical Conductivity and Dielectric Study of Chalcogenide Ag0.5(As40S30Se30)99.5 Glass. Journal of Electronic Materials, s. 1--9.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Boridovanie a štúdium štruktúry boridovaných liatin
Ondrejička, Adam -- Hudáková, Mária
Boridovanie a štúdium štruktúry boridovaných liatin. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
CORC-like cable production and characterization of the solenoid made from it
Šouc, Ján -- Gömöry, Fedor -- Solovyov, Mykola -- Vojenčiak, Michal -- Kujovič, Tomáš -- Seiler, E. -- Kováč, Ján -- Frolek, Ľubomír -- Behúlová, Mária -- Janovec, Jozef -- Cuninková, Eva -- Mišík, Jozef -- Pekarčíková, Marcela -- Skarba, Michal
CORC-like cable production and characterization of the solenoid made from it. Superconductor Science and Technology, 32. s. 1--7.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Corrosion behavior of as-solidified Al-Pd-Co alloys
Palcut, Marián -- Ďuriška, Libor -- Černičková, Ivona -- Čaplovič, Ľubomír -- Janovec, Jozef
Corrosion behavior of as-solidified Al-Pd-Co alloys. In 14 International Conference on Quasicrystals (ICQ14). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2019, s. 135. ISBN 978-961-264-151-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Degradation of superconducting tapes by mechanical stress
Cuninková, Eva -- Gömöry, Fedor
Degradation of superconducting tapes by mechanical stress. Dizertačná práca. 2019. 111 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Deposition and characterization of Ti-Al-C-N coatings
Sahul, Martin -- Haršáni, Marián -- Babincová, Paulína -- Čaplovič, Ľubomír -- Sahul, Miroslav -- Drobný, Peter
Deposition and characterization of Ti-Al-C-N coatings. In Development of Materials Science in Research and Education (DMS - RE 2019). CSACG, 2019 Bratislava: 2019, s. 44. ISBN 978-80-8208-019-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Design of the Chromium-Rich High-Speed Steel: As Cast Microstructure
Čaus, Alexander -- Sahul, Martin -- Sobota, Róbert
Design of the Chromium-Rich High-Speed Steel: As Cast Microstructure. In DSL 2019. 2019: 2019, s. 54--55.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Determination of Transformation Temperatures of Advanced High-Strength Steels and Their Use in Designing Q&P Process Routes
Bublíková, Dagmar -- Jirková, Hana -- Behúlová, Mária -- Krajčovič, Jozef
Determination of Transformation Temperatures of Advanced High-Strength Steels and Their Use in Designing Q&P Process Routes. Manufacturing technology, 19. s. 18--22.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Diffusion induced changes in cast and wrought M2 high-speed steel subject to homogenisation annealing
Čaus, Alexander -- Sahul, Martin -- Bračík, Matej
Diffusion induced changes in cast and wrought M2 high-speed steel subject to homogenisation annealing. Diffusion Foundations, 22. s. 24--33.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Effect of different surface conditions on toughness of Vanadis 6 cold work die steel - a review
Jurči, Peter
Effect of different surface conditions on toughness of Vanadis 6 cold work die steel - a review. Materials [elektronický zdroj], 12. s. 1--21.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Effect of milling process on particle size, morphology and magnetization in non-stoichiometric Fe2O3-MnO2
Serna Vera, P. -- Martínez Sánchez M.A., -- Kusý, Martin -- Bolarin Miró, A.M. -- Gonzales Tenorio, F.N. -- Loran Juanico, J.A.
Effect of milling process on particle size, morphology and magnetization in non-stoichiometric Fe2O3-MnO2. Journal of Mechanical Engineering and Sciences, 13. s. 4613--4622.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Effect of shielding gas on the properties of CP titanium Grade 2 laser weld joints
Vyskoč, Maroš -- Dománková, Mária -- Sahul, Martin -- Vyskočová, Monika
Effect of shielding gas on the properties of CP titanium Grade 2 laser weld joints. Kovové materiály. Metallic materials, 57. s. 247--265.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Electrical and dielectric properties of glass system Sb2O3-PbCl2-AgCl
Bošák, Ondrej -- Kostka, Petr -- Le Coq, David -- Minárik, Stanislav -- Kubliha, Marian
Electrical and dielectric properties of glass system Sb2O3-PbCl2-AgCl. In The 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides (ANC-9): Abstract Book. 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides. Chisinau, Republic of Moldova, 30 June - 24 July 2019. 1. vyd. Chisinau, Moldova : Technical University of Moldova, 2019, s. 46.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Electrical conductivity of rubber blends containing zeolite filler
Bošák, Ondrej -- Preťo, Jozef -- Labaš, Vladimír -- Kubliha, Marian -- Koštial, Pavol -- Hronkovič, Ján -- Minárik, Stanislav
Electrical conductivity of rubber blends containing zeolite filler. In TIM 2018. USA: American Institute of Physics Inc., 2019, s. 1--6. ISBN 978-07354-1799-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Experimental determination of the nuclei number in the deeply undercooled and rapidly solidified powder particles of high-alloyed steel
Grgač, Peter -- Mesárošová, Jana -- Behúlová, Mária -- Martinkovič, Maroš
Experimental determination of the nuclei number in the deeply undercooled and rapidly solidified powder particles of high-alloyed steel. Journal of Alloys and Compounds, 798. s. 204--209.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Formation of Structure of a High-Speed Steel upon Laser Surface Melting
Čaus, Alexander -- Maksimenko, A.V. -- Fedosenko, N. N. -- Čaplovič, Ľubomír -- Myshkovets, V. N.
Formation of Structure of a High-Speed Steel upon Laser Surface Melting. Physics of metals and metallography, 120. s. 269--277.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Formation of structure of an annealed high-speed steel upon laser surface melting
Čaus, Alexander -- Maksimenko, A.V. -- Fedosenko, N. N. -- Čaplovič, Ľubomír -- Myshkovets, V. N.
Formation of structure of an annealed high-speed steel upon laser surface melting. Physics of metals and metallography, 120. s. 371--377.
články v časopisoch2019Podrobnosti
High temperature oxidation of aluminium based alloys
Šulhánek, Patrik -- Drienovský, Marián
High temperature oxidation of aluminium based alloys. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Hydrogen depth profile determination of materials by elastic recoil detection analysis
Riedlmajer, Róbert -- Vaňa, Dušan -- Hazlinger, Marián
Hydrogen depth profile determination of materials by elastic recoil detection analysis. In SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. St. Louis: AIP Publishing, 2019, s. 1--5. ISBN 978-0-7354-1873-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Impact of REBCO coated conductor stabilization layer on the fault current limiting functionality
Búran, Marek -- Vojenčiak, Michal -- Mošať, Marek -- Ghabeli, Asef -- Solovyov, Mykola -- Pekarčíková, Marcela -- Kopera, Ľubomír -- Gömöry, Fedor
Impact of REBCO coated conductor stabilization layer on the fault current limiting functionality. Superconductor Science and Technology, 32. s. 1--13.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Influence of Fe-Zn alloy layer on drawing ability of high carbon steel wire
Suchánek, Henrich -- Gogola, Peter
Influence of Fe-Zn alloy layer on drawing ability of high carbon steel wire. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Influence of hot-dip galvanising defects on surface quality of drawn wires
Špaček, Lukáš -- Gogola, Peter
Influence of hot-dip galvanising defects on surface quality of drawn wires. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Influence of NaI Additions on the Electrical, Dielectric, and Transport Properties in the GeS2-Ga2S3-NaI Glass System
Bošák, Ondrej -- Castro, A. -- Labaš, Vladimír -- Trnovcová, Viera -- Kostka, Petr -- Calvez, L. -- Le Coq, David -- Kubliha, Marian
Influence of NaI Additions on the Electrical, Dielectric, and Transport Properties in the GeS2-Ga2S3-NaI Glass System. Russian Journal of Electrochemistry, 55. s. 501--509.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Interaction between ceramic molds and high-speed steel during gravity and vacuum investment casting
Čaus, Alexander -- Bračík, Matej -- Čaplovič, Ľubomír
Interaction between ceramic molds and high-speed steel during gravity and vacuum investment casting. Journal of Materials Engineering and Performance, s. 1--16.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Investigation of ultrasound-assisted soldering of SiC ceramics by Zn-Al-In high-temperature solder
Kostolný, Igor -- Koleňák, Roman -- Hodúlová, Erika -- Babincová, Paulína -- Kusý, Martin
Investigation of ultrasound-assisted soldering of SiC ceramics by Zn-Al-In high-temperature solder. Welding in the World, s. 1--11.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Investigations of special glasses using dielectric modulus
Bošák, Ondrej -- Kubliha, Marian -- Lukič - Petrovič, Svetlana
Investigations of special glasses using dielectric modulus. In Elements and events on development of astronomy and physics in the region of today´s Vojvodina. Book of abstracts. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet Departament za fiziku, 2019, s. 23. ISBN 978-86-7031-437-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Isothermal section of Al-Pd-Co phase diagram at 1020°C
Ďuriška, Libor -- Černičková, Ivona -- Priputen, Pavol -- Janovec, Jozef
Isothermal section of Al-Pd-Co phase diagram at 1020°C. In 14 International Conference on Quasicrystals (ICQ14). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2019, s. 134. ISBN 978-961-264-151-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Isothermal section of Ga-Co-Cu phase diagram at 830°C and its peculiarities
Priputen, Pavol -- Drienovský, Marián -- Noga, Pavol -- Kusý, Martin -- Černičková, Ivona -- Janovec, Jozef
Isothermal section of Ga-Co-Cu phase diagram at 830°C and its peculiarities. Journal of Alloys and Compounds, 785. s. 1173--1179.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Korózne praskanie zliatin na báze zinku
Slavkov, Michal -- Gabalcová, Zuzana
Korózne praskanie zliatin na báze zinku. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kvantifikácia karbidických fáz v nástrojovej oceli spracovanej v kvapalnom héliu
Blažek, Martin -- Ptačinová, Jana
Kvantifikácia karbidických fáz v nástrojovej oceli spracovanej v kvapalnom héliu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Metamagnetism in manganate magnesium ferrite
Sláma, Jozef -- Paľa, Jozef -- Šoka, Martin -- Lokaj, Ján
Metamagnetism in manganate magnesium ferrite. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 78--81.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Microstructure analysis of heat treated AW2099 Al-Li alloy laser beam welded joints
Bárta, Jozef -- Marônek, Milan -- Sahul, Miroslav -- Dománková, Mária -- Lopatková, Michaela -- Urminský, Ján -- Pašák, Matej
Microstructure analysis of heat treated AW2099 Al-Li alloy laser beam welded joints. In 72nd IIW Annual Assembly and International Conference. Bratislava: Welding Research Institute, 2019, s. 1--8. ISBN 978-80-907442-1-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Microstructure and properties of M2 high-speed steel cast by the gravity and vacuum investment casting
Čaus, Alexander -- Bračík, Matej -- Sahul, Martin -- Dománková, Mária
Microstructure and properties of M2 high-speed steel cast by the gravity and vacuum investment casting. Vacuum, 162. s. 183--198.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Microstructure evolution of fibre laser welded TRIP and HSLA steel sheets with different thicknesses
Švec, P. -- Schrek, Alexander -- Dománková, Mária
Microstructure evolution of fibre laser welded TRIP and HSLA steel sheets with different thicknesses. Kovové materiály. Metallic materials, 57. s. 219--227.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Mikroskopická analýza poškodenej rúrky z parného kotla
Orihel, Peter -- Grgač, Peter
Mikroskopická analýza poškodenej rúrky z parného kotla. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mikroštruktúra, fázové zloženie a korózna odolnosť binárnych zliatin Al-Co v zásaditom prostredí
Tomšová, Romana -- Palcut, Marián
Mikroštruktúra, fázové zloženie a korózna odolnosť binárnych zliatin Al-Co v zásaditom prostredí. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mikroštruktúrna analýza zvarových spojov vysokopevných ocelí
Dománková, Mária -- Ďuriš, Andrej
Mikroštruktúrna analýza zvarových spojov vysokopevných ocelí. Trnava : Vydavateľstvo AlumniPress, 2019. 71 s. ISBN 978-80-8096-261-6.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Mixed Alkaline Effect in Antimony-Based Glasses
Kubliha, Marian -- Maache, D. -- Bošák, Ondrej -- Minárik, Stanislav -- Trnovcová, Viera -- Lukic-Petrovic, S. -- Soltani, M.T.
Mixed Alkaline Effect in Antimony-Based Glasses. Russian Journal of Electrochemistry, 55. s. 510--516.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Modelling of chlorine enriched crystal lattice of silver
Uhliar, Matej -- Derzsi, Mariana
Modelling of chlorine enriched crystal lattice of silver. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Morphological changes of the PVD coatings after isothermal annealing
Babincová, Paulína -- Sahul, Martin -- Drobný, Peter -- Čaplovič, Ľubomír
Morphological changes of the PVD coatings after isothermal annealing. In Development of Materials Science in Research and Education (DMS - RE 2019). CSACG, 2019 Bratislava: 2019, s. 13. ISBN 978-80-8208-019-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
On origin of delta eutectoid carbide in M2 high-speed steel and its behaviour at high temperature
Čaus, Alexander -- Sahul, Martin
On origin of delta eutectoid carbide in M2 high-speed steel and its behaviour at high temperature. Materials Letters, 256. s. 1--5.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Optimalizácia parametrov tepelného spracovania membránových pružín
Velický, Dominik -- Hazlinger, Marián
Optimalizácia parametrov tepelného spracovania membránových pružín. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Partial Experimental Isothermal Section of Al-Pd-Co Phase Diagram for Al-Rich Corner at 1020°C
Ďuriška, Libor -- Černičková, Ivona -- Priputen, Pavol -- Janovec, Jozef
Partial Experimental Isothermal Section of Al-Pd-Co Phase Diagram for Al-Rich Corner at 1020°C. Journal of Phase Equilibria and Diffusion, 40. s. 45--52.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Pattern formation on metallic surfaces induced by plasma immersion ion implantation
Gabriš, Ľubomír -- Halanda, Juraj -- Mikula, Milan -- Híveš, Ján -- Noga, Pavol
Pattern formation on metallic surfaces induced by plasma immersion ion implantation. In 21st International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams. Tomsk: Tomsk Polytechnic University, 2019, s. 51.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Phase diagram of titanium from first principles calculations
Bujdák, Radovan -- Antušek, Andrej
Phase diagram of titanium from first principles calculations. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Phase evolution in Al-Co-Cu-Fe-Ni based high-entropy alloys
Priputen, Pavol -- Antušek, Andrej -- Noga, Pavol
Phase evolution in Al-Co-Cu-Fe-Ni based high-entropy alloys. In 14 International Conference on Quasicrystals (ICQ14). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2019, s. 141. ISBN 978-961-264-151-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Polymérne kompozity pre 3D tlač
Nádašská, Kristína -- Špitalský, Zdenko
Polymérne kompozity pre 3D tlač. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava kompozitu s polymérnou matricou a spevňujúcou zložkou vo forme kovového prášku
Lesay, Jozef -- Ďuriška, Libor
Príprava kompozitu s polymérnou matricou a spevňujúcou zložkou vo forme kovového prášku. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Raman microscopy of ferroelectric Sb-S-I glasses doped with Fe
Celic, N. -- Gut, I. -- Čajko, K.O. -- Bošák, Ondrej -- Bartošová, Alica -- Lukic-Petrovic, S.
Raman microscopy of ferroelectric Sb-S-I glasses doped with Fe. In The 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides (ANC-9): Abstract Book. 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides. Chisinau, Republic of Moldova, 30 June - 24 July 2019. 1. vyd. Chisinau, Moldova : Technical University of Moldova, 2019, s. 41.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Reducing the crystallite and particle size of SrFe12O19 with PVA by high energy ball milling
Gonzales Tenorio, F.N. -- Rosales Barajas, I.R. -- Serna Vera, P. -- Sánchez de Jesus, F. -- Bolarin Miró, A.M. -- Hernández Garrido, A. -- Kusý, Martin
Reducing the crystallite and particle size of SrFe12O19 with PVA by high energy ball milling. Journal of Alloys and Compounds, 771. s. 464--470.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Relationship between Phase Occurrence, Chemical Composition, and Corrosion Behavior of as-Solidified Al-Pd-Co Alloys
Palcut, Marián -- Ďuriška, Libor -- Černičková, Ivona -- Brunovská, Sandra -- Gerhátová, Žaneta -- Sahul, Martin -- Čaplovič, Ľubomír -- Janovec, Jozef
Relationship between Phase Occurrence, Chemical Composition, and Corrosion Behavior of as-Solidified Al-Pd-Co Alloys. Materials [elektronický zdroj], 12. s. 1--17.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Research on joining metal-ceramics composite Al/Al2O3 with Cu substrate using solder type Zn-In-Mg
Koleňák, Roman -- Kostolný, Igor -- Drápala, Jaromír -- Drienovský, Marián -- Sahul, Martin
Research on joining metal-ceramics composite Al/Al2O3 with Cu substrate using solder type Zn-In-Mg. Journal of Composite Materials, 53. s. 1411--1422.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Research on soldering AlN ceramics with Cu substrate using Sn-Ag-Ti solder
Koleňák, Roman -- Kostolný, Igor -- Drápala, Jaromír -- Kusý, Martin -- Pašák, Matej
Research on soldering AlN ceramics with Cu substrate using Sn-Ag-Ti solder. Soldering and Surface Mount Technology, 31. s. 93--101.
články v časopisoch2019Podrobnosti
\\Skúmanie žiarových povlakov na báze Zn po deformácii za studena
Paulovič, Filip -- Gogola, Peter
\\Skúmanie žiarových povlakov na báze Zn po deformácii za studena. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sledovanie vplyvu kinetickej energie projektilu na deformáciu a porušenie materiálu
Drobný, Adrián -- Čaplovič, Ľubomír
Sledovanie vplyvu kinetickej energie projektilu na deformáciu a porušenie materiálu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spevňovanie povrchových vrstiev zápustiek, tvárniacich nástrojov a súčiastok
Bílik, Jozef -- Hudáková, Mária
Spevňovanie povrchových vrstiev zápustiek, tvárniacich nástrojov a súčiastok. Kovárenství, s. 101--104.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Status of the European Union Project FASTGRID
Tixador, Pascal -- Bauer, Markus -- Bruzek, Christian-Eric -- Calleja, Albert -- Deutscher, Guy -- Dutoit, Bertrand -- Gömöry, Fedor -- Martini, Luciano -- Noe, Mathias -- Obradors, Xavier -- Pekarčíková, Marcela -- Sirois, Frédéric
Status of the European Union Project FASTGRID. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 29. s. 1--5.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Stoichiometry, structure and mechanical properties of co-sputtered Ti 1-x Ta x B 2±Δ coatings
Grančič, B. -- Pleva, Milan -- Mikula, M. -- Čaplovičová, Mária -- Satrapinskyy, L -- Roch, Tomáš -- Truchlý, M. -- Sahul, Martin -- Gregor, M. -- Švec, Peter -- Zahoran, Miroslav -- Kúš, Peter
Stoichiometry, structure and mechanical properties of co-sputtered Ti 1-x Ta x B 2±Δ coatings. Surface & Coatings Technology, 367. s. 341--348.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Study of rheology of rubber blends containing zeolite filler with different binding agents
Bošák, Ondrej -- Hronkovič, Ján -- Preťo, Jozef -- Labaš, Vladimír -- Minárik, Stanislav -- Koštial, Pavol -- Kubliha, Marian
Study of rheology of rubber blends containing zeolite filler with different binding agents. In TIM 19 Physics Conference. Timisoara: Faculty of Physics West University of Timisoara, 2019, s. 1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Study on wall heights and surface roughness of spun cups produced of metal blanks by multipass CNC spinning technology
Frnčík, Martin -- Šugárová, Jana -- Šugár, Peter -- Görögová, Ingrid -- Sahul, Martin
Study on wall heights and surface roughness of spun cups produced of metal blanks by multipass CNC spinning technology. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 55--65. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Štúdium Al-Co-Cu tenkých vrstiev deponovaných na hliníkových substrátoch
Ferenčík, Filip -- Noga, Pavol
Štúdium Al-Co-Cu tenkých vrstiev deponovaných na hliníkových substrátoch. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štúdium polymérnych kompozitov so spevňujúcou zložkou vo forme sklených vlákien
Joščák, Jakub -- Černičková, Ivona
Štúdium polymérnych kompozitov so spevňujúcou zložkou vo forme sklených vlákien. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štúdium štruktúry zvarových spojov bimetalu Cu-Al pripraveného výbuchom pomocou SEM a rtg. mikroanalýzy
Zifčák, Miroslav -- Lokaj, Ján
Štúdium štruktúry zvarových spojov bimetalu Cu-Al pripraveného výbuchom pomocou SEM a rtg. mikroanalýzy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štúdium zmien mikroštruktúry dvojfázových koróziivzdorných ocelí vplyvom procesu zvárania
Kyjak, Dominik -- Dománková, Mária
Štúdium zmien mikroštruktúry dvojfázových koróziivzdorných ocelí vplyvom procesu zvárania. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
The influence of dopant atoms introduction on some thermal, optical and structural parameters of Bi(As2S3)100−X Glassy system
Šiljegović, Mirjana -- Štrbac, G.R. -- Guth, I.O. -- Celic, N. -- Labaš, Vladimír -- Lukič - Petrovič, Svetlana
The influence of dopant atoms introduction on some thermal, optical and structural parameters of Bi(As2S3)100−X Glassy system. NEW SZP GEN: Materials Research Express, 6. s. 65204.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The mapping of technological texture in electrical insulators
Kozík, Tomáš -- Minárik, Stanislav -- Ševčík, Michal -- Kubliha, Marian -- Kuna, Peter -- Arras, Peter -- Bošák, Ondrej
The mapping of technological texture in electrical insulators. In TIM 19 Physics Conference. Timisoara: Faculty of Physics West University of Timisoara, 2019, s. 1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Thermal stabilization of superconducting tapes for fault current limiters
Stanovičová, Silvia -- Pekarčíková, Marcela
Thermal stabilization of superconducting tapes for fault current limiters. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Úžitkové vlastnosti a voľba materiálov
Bošák, Ondrej -- Šín, Peter -- Kubliha, Marian
Úžitkové vlastnosti a voľba materiálov. Trnava : Vydavateľstvo AlumniPress, 2019. 195 s. ISBN 978-80-8096-262-3.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Vlastnosti gumárenských zmesí s obsahom zeolitov
Gubrický, Miloš -- Bošák, Ondrej
Vlastnosti gumárenských zmesí s obsahom zeolitov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv drsnosti povrchu základných materiálov na priľnavosť PVD povlakov
Kotrus, Adam -- Babincová, Paulína
Vplyv drsnosti povrchu základných materiálov na priľnavosť PVD povlakov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv chemického zloženia a vybraných keramických povlakov na vysokoteplotnú koróznu odolnosť ocelí
Palcut, Marián
Vplyv chemického zloženia a vybraných keramických povlakov na vysokoteplotnú koróznu odolnosť ocelí. Habilitačná práca. 2019. 63 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv ochrannej atmosféry na vlastnosti zvarových spojov horčíkovej zliatiny AZ31B vyhotovených laserom
Vyskoč, Maroš -- Sahul, Miroslav -- Sahul, Martin -- Vyskočová, Monika
Vplyv ochrannej atmosféry na vlastnosti zvarových spojov horčíkovej zliatiny AZ31B vyhotovených laserom. Zváranie - Svařování, 68. s. 30--36.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Vplyv parametrov depozície na vybrané vlastnosti vysokotvrdých povlakov
Gavenda, Adam -- Sahul, Martin
Vplyv parametrov depozície na vybrané vlastnosti vysokotvrdých povlakov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv plnív na mechanické vlastnosti plastových kompozitov
Garai, Viktor -- Pašák, Matej
Vplyv plnív na mechanické vlastnosti plastových kompozitov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv technologických parametrov austenitizácie na mikroštruktúru a tvrdosť zakalenej ocele 100Cr6
Hollý, Martin -- Grgač, Peter
Vplyv technologických parametrov austenitizácie na mikroštruktúru a tvrdosť zakalenej ocele 100Cr6. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti