18. 10. 2019  8:35 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GONZALES TENORIO, F. -- ROSALES BARAJAS, I. -- SERNA VERA, P. -- SÁNCHEZ DE JESUS, F. -- BOLARIN MIRÓ, A. -- HERNÁNDEZ GARRIDO, A. -- KUSÝ, M. Reducing the crystallite and particle size of SrFe12O19 with PVA by high energy ball milling. Journal of Alloys and Compounds, 771. s. 464--470.

Originálny názov: Reducing the crystallite and particle size of SrFe12O19 with PVA by high energy ball milling
Slovenský názov:
Autor: F.N. Gonzales Tenorio (16%)
I.R. Rosales Barajas (14%)
P. Serna Vera (14%)
F. Sánchez de Jesus (14%)
A.M. Bolarin Miró (14%)
A. Hernández Garrido (14%)
doc. Ing. Martin Kusý, PhD. (14%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Alloys and Compounds
Číslo zväzku (ročník): 771
Od strany: 464
Do strany: 470
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: mechanosynthesis, nanometer scale
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Martin Kusý, PhD.
Posledná zmena: 29.10.2018 09:51 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Alloys and Compounds. 2019.

Originálny názov: Journal of Alloys and Compounds
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 02.02.2019 22:21 (Import dát z knižnice)