20. 10. 2019  21:51 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PRIPUTEN, P. -- DRIENOVSKÝ, M. -- NOGA, P. -- KUSÝ, M. -- ČERNIČKOVÁ, I. -- JANOVEC, J. Isothermal section of Ga-Co-Cu phase diagram at 830°C and its peculiarities. Journal of Alloys and Compounds, 785. s. 1173--1179.

Originálny názov: Isothermal section of Ga-Co-Cu phase diagram at 830°C and its peculiarities
Slovenský názov:
Autor: RNDr. Pavol Priputen, PhD. (20%)
Ing. Marián Drienovský, PhD. (16%)
Ing. Pavol Noga, PhD. (16%)
doc. Ing. Martin Kusý, PhD. (16%)
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD. (16%)
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. (16%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Ústav výskumu progresívnych technológií
SlovakION
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Alloys and Compounds
Číslo zväzku (ročník): 785
Od strany: 1173
Do strany: 1179
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: metals, phase diagram, microstructure
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: RNDr. Pavol Priputen, PhD.
Posledná zmena: 02.02.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Alloys and Compounds. 2019.

Originálny názov: Journal of Alloys and Compounds
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 02.02.2019 22:21 (Import dát z knižnice)