15. 10. 2019  11:56 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČAUS, A. -- BRAČÍK, M. -- SAHUL, M. -- DOMÁNKOVÁ, M. Microstructure and properties of M2 high-speed steel cast by the gravity and vacuum investment casting. Vacuum, 162. s. 183--198.

Originálny názov: Microstructure and properties of M2 high-speed steel cast by the gravity and vacuum investment casting
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. (50%)
Ing. Matej Bračík, PhD. (20%)
Ing. Martin Sahul, PhD. (20%)
prof. Ing. Mária Dománková, PhD. (10%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Ústav výrobných technológií
Katedra zvárania a zlievarenstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Vacuum
Číslo zväzku (ročník): 162
Od strany: 183
Do strany: 198
Počet strán: 16
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: vacuum, microstructure, high-speed steel, properties
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Posledná zmena: 16.02.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Vacuum. 2019.

Originálny názov: Vacuum
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 16.02.2019 22:21 (Import dát z knižnice)