14. 10. 2019  3:13 Boris
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ĎURIŠKA, L. -- ČERNIČKOVÁ, I. -- PRIPUTEN, P. -- JANOVEC, J. Partial Experimental Isothermal Section of Al-Pd-Co Phase Diagram for Al-Rich Corner at 1020°C. Journal of Phase Equilibria and Diffusion, 40. s. 45--52.

Originálny názov: Partial Experimental Isothermal Section of Al-Pd-Co Phase Diagram for Al-Rich Corner at 1020°C
Slovenský názov:
Autor: Ing. Libor Ďuriška, PhD. (25%)
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD. (25%)
RNDr. Pavol Priputen, PhD. (25%)
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. (25%)
Pracovisko: Ústav materiálov
SlovakION
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Phase Equilibria and Diffusion
Číslo zväzku (ročník): 40
Od strany: 45
Do strany: 52
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: metallic alloys, isothermal section, experimental study
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Libor Ďuriška, PhD.
Posledná zmena: 09.03.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Phase Equilibria and Diffusion. 2019.

Originálny názov: Journal of Phase Equilibria and Diffusion
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 09.03.2019 22:21 (Import dát z knižnice)