14. 10. 2019  17:39 Boris
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOLEŇÁK, R. -- KOSTOLNÝ, I. -- DRÁPALA, J. -- DRIENOVSKÝ, M. -- SAHUL, M. Research on joining metal-ceramics composite Al/Al2O3 with Cu substrate using solder type Zn-In-Mg. Journal of Composite Materials, 53. s. 1411--1422.

Originálny názov: Research on joining metal-ceramics composite Al/Al2O3 with Cu substrate using solder type Zn-In-Mg
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD. (40%)
Ing. Igor Kostolný, PhD. (35%)
Jaromír Drápala (5%)
Ing. Marián Drienovský, PhD. (10%)
Ing. Martin Sahul, PhD. (10%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Ústav výrobných technológií
Katedra zvárania a zlievarenstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Composite Materials
Číslo zväzku (ročník): 53
Od strany: 1411
Do strany: 1422
Počet strán: 12
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: ultrasonic soldering, grain boundary, shear strength
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Posledná zmena: 16.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Composite Materials.

Originálny názov: Journal of Composite Materials
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)