20. 10. 2019  19:27 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠILJEGOVIĆ, M. -- ŠTRBAC, G. -- GUTH, I. -- CELIC, N. -- LABAŠ, V. -- LUKIČ - PETROVIČ, S. The influence of dopant atoms introduction on some thermal, optical and structural parameters of Bi(As2S3)100−X Glassy system. NEW SZP GEN: Materials Research Express, 6. s. 65204.

Originálny názov: The influence of dopant atoms introduction on some thermal, optical and structural parameters of Bi(As2S3)100−X Glassy system
Slovenský názov:
Autor: Mirjana Šiljegović (20%)
G.R. Štrbac (16%)
I.O. Guth (16%)
N. Celic (16%)
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD. (16%)
Svetlana Lukič - Petrovič (16%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: NEW SZP GEN: Materials Research Express
Číslo zväzku (ročník): 6
Od strany: 65204
Do strany: 65204
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: chalcogenide glasses, thermal decomposition, DSC
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
Posledná zmena: 06.04.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

NEW SZP GEN: Materials Research Express. 2019.

Originálny názov: NEW SZP GEN: Materials Research Express
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 06.04.2019 22:21 (Import dát z knižnice)