17. 10. 2019  3:12 Hedviga
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BUBLÍKOVÁ, D. -- JIRKOVÁ, H. -- BEHÚLOVÁ, M. -- KRAJČOVIČ, J. Determination of Transformation Temperatures of Advanced High-Strength Steels and Their Use in Designing Q&P Process Routes. Manufacturing technology, 19. s. 18--22.

Originálny názov: Determination of Transformation Temperatures of Advanced High-Strength Steels and Their Use in Designing Q&P Process Routes
Slovenský názov:
Autor: Dagmar Bublíková (25%)
Hana Jirková (25%)
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc. (25%)
Mgr. Jozef Krajčovič, PhD. (25%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Manufacturing technology
Číslo zväzku (ročník): 19
Od strany: 18
Do strany: 22
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: X-ray diffraction, dilatometry, AHSS, retained austenite
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Posledná zmena: 13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Manufacturing technology. 2019.

Originálny názov: Manufacturing technology
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)