23. 10. 2019  18:14 Alojza
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VYSKOČ, M. -- SAHUL, M. -- SAHUL, M. -- VYSKOČOVÁ, M. Vplyv ochrannej atmosféry na vlastnosti zvarových spojov horčíkovej zliatiny AZ31B vyhotovených laserom. Zváranie - Svařování, 68. s. 30--36.

Originálny názov: Vplyv ochrannej atmosféry na vlastnosti zvarových spojov horčíkovej zliatiny AZ31B vyhotovených laserom
Anglický názov: Influence of protecting atmosphere on properties of AZ31B magnesium alloy laser welds
Autor: Ing. Maroš Vyskoč, PhD., IWE (25%)
Ing. Miroslav Sahul, PhD. (25%)
Ing. Martin Sahul, PhD. (25%)
Ing. Monika Vyskočová (25%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Katedra zvárania a spájania materiálov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Zváranie - Svařování
Číslo zväzku (ročník): 68
Od strany: 30
Do strany: 36
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: ochranné atmosféry, laserové zváranie, horčíková zliatina
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Maroš Vyskoč, PhD., IWE
Posledná zmena: 20.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Zváranie - Svařování. 2019.

Originálny názov: Zváranie - Svařování
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)