18. 10. 2019  4:26 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČAUS, A. -- MAKSIMENKO, A. -- FEDOSENKO, N N. -- ČAPLOVIČ, Ľ. -- MYSHKOVETS, V N. Formation of Structure of a High-Speed Steel upon Laser Surface Melting. Physics of metals and metallography, 120. s. 269--277.

Originálny názov: Formation of Structure of a High-Speed Steel upon Laser Surface Melting
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. (70%)
A.V. Maksimenko (5%)
N. N. Fedosenko (5%)
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (15%)
V. N. Myshkovets (5%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Physics of metals and metallography
Číslo zväzku (ročník): 120
Od strany: 269
Do strany: 277
Počet strán: 9
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: microhardness, microstructure, laser remelting, high-speed steel
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Posledná zmena: 20.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Physics of metals and metallography. 2019.

Originálny názov: Physics of metals and metallography
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)