23. 10. 2019  17:07 Alojza
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JURČI, P. -- ĎURICA, J. -- DLOUHÝ, I. -- HORNÍK, J. -- PLANIETA, R. -- KRALOVIČ, D. Application of - 140°C Sub-Zero Treatment For Cr-V Ledeburitic Steel Service Performance Improvement. Metallurgical and materials transactions A-physical metallurgy and materials science, 50. s. 2413--2434.

Originálny názov: Application of - 140°C Sub-Zero Treatment For Cr-V Ledeburitic Steel Service Performance Improvement
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Peter Jurči, PhD. (20%)
Ing. Juraj Ďurica (16%)
Ivo Dlouhý (16%)
Jakub Horník (16%)
Ing. Richard Planieta (16%)
Ing. Dominik Kralovič (16%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Metallurgical and materials transactions A-physical metallurgy and materials science
Číslo zväzku (ročník): 50
Od strany: 2413
Do strany: 2434
Počet strán: 22
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Peter Jurči, PhD.
Posledná zmena: 20.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Metallurgical and materials transactions A-physical metallurgy and materials science. 2019.

Originálny názov: Metallurgical and materials transactions A-physical metallurgy and materials science
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 20.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)