15. 10. 2019  5:32 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FRNČÍK, M. -- ŠUGÁROVÁ, J. -- ŠUGÁR, P. -- GÖRÖGOVÁ, I. -- SAHUL, M. Study on wall heights and surface roughness of spun cups produced of metal blanks by multipass CNC spinning technology. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 55--65. ISBN 978-3-0357-1515-6.

Originálny názov: Study on wall heights and surface roughness of spun cups produced of metal blanks by multipass CNC spinning technology
Slovenský názov:
Autor: Ing. Martin Frnčík, PhD. (30%)
doc. Ing. Jana Šugárová, PhD. (30%)
prof. Ing. Peter Šugár, CSc. (30%)
Ing. Ingrid Görögová, PhD. (5%)
Ing. Martin Sahul, PhD. (5%)
Pracovisko: Katedra tvárnenia kovov a plastov
Ústav materiálov
Ústav výrobných technológií
Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V)
Podnázov:
Od strany: 55
Do strany: 65
Počet strán: 11
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: mandrel speed, CNC metal spinning, tool feed
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Martin Frnčík, PhD.
Posledná zmena: 04.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019. ISBN 978-3-0357-1515-6.

Originálny názov: Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V)
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD. (95%)
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. (5%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-3-0357-1515-6
Vydavateľ: Trans Tech Publications
Miesto vydania: Zurich
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)