28. 1. 2020  18:19 Alfonz
Akademický informační systém

Ústav materiálov (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BÍLIK, J. -- HUDÁKOVÁ, M. Spevňovanie povrchových vrstiev zápustiek, tvárniacich nástrojov a súčiastok. Kovárenství, s. 101--104.

Originální název: Spevňovanie povrchových vrstiev zápustiek, tvárniacich nástrojov a súčiastok
Anglický název: The forging die, tools and parts surface layers strenghtening
Autor: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. (60%)
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD. (40%)
Pracoviště: Katedra tvárnenia kovov a plastov
Ústav materiálov
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Kovárenství
Číslo svazku (ročník):
Od strany: 101
Do strany: 104
Počet stran: 4
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: povrchová vrstva, boridovanie, mechanické spevňovanie
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Poslední změna: 11.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Kovárenství. 2019.

Originální název: Kovárenství
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 11.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)