18. 10. 2019  17:54 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BÍLIK, J. -- HUDÁKOVÁ, M. Spevňovanie povrchových vrstiev zápustiek, tvárniacich nástrojov a súčiastok. Kovárenství, s. 101--104.

Originálny názov: Spevňovanie povrchových vrstiev zápustiek, tvárniacich nástrojov a súčiastok
Anglický názov: The forging die, tools and parts surface layers strenghtening
Autor: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. (60%)
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD. (40%)
Pracovisko: Katedra tvárnenia kovov a plastov
Ústav materiálov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Kovárenství
Číslo zväzku (ročník):
Od strany: 101
Do strany: 104
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: povrchová vrstva, boridovanie, mechanické spevňovanie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Posledná zmena: 11.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Kovárenství. 2019.

Originálny názov: Kovárenství
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 11.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)