15. 10. 2019  5:42 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČAUS, A. -- SAHUL, M. -- BRAČÍK, M. Diffusion induced changes in cast and wrought M2 high-speed steel subject to homogenisation annealing. Diffusion Foundations, 22. s. 24--33.

Originálny názov: Diffusion induced changes in cast and wrought M2 high-speed steel subject to homogenisation annealing
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. (70%)
Ing. Martin Sahul, PhD. (15%)
Ing. Matej Bračík, PhD. (15%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Ústav výrobných technológií
Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Diffusion Foundations
Číslo zväzku (ročník): 22
Od strany: 24
Do strany: 33
Počet strán: 10
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: diffusion, annealing, Dissolution, carbides, decomposition, high-speed steel
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Posledná zmena: 11.05.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Diffusion Foundations. 2019.

Originálny názov: Diffusion Foundations
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 11.05.2019 22:21 (Import dát z knižnice)