18. 10. 2019  10:40 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PEKARČÍKOVÁ, M. -- DRIENOVSKÝ, M. -- KRAJČOVIČ, J. -- MIŠÍK, J. -- CUNINKOVÁ, E. -- HÚLAN, T. -- BOŠÁK, O. -- VOJENČIAK, M. Analysis of thermo-physical properties of materials suitable for thermal stabilization of superconducting tapes for high-voltage superconducting fault current limiters. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, s. 1--9.

Originálny názov: Analysis of thermo-physical properties of materials suitable for thermal stabilization of superconducting tapes for high-voltage superconducting fault current limiters
Slovenský názov:
Autor: Dr.-Ing. Marcela Pekarčíková (50%)
Ing. Marián Drienovský, PhD. (10%)
Mgr. Jozef Krajčovič, PhD. (10%)
Ing. Jozef Mišík, PhD. (15%)
Ing. Eva Cuninková, PhD. (2%)
Tomáš Húlan (5%)
Mgr. Ondrej Bošák, PhD. (5%)
Michal Vojenčiak (3%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Číslo zväzku (ročník):
Od strany: 1
Do strany: 9
Počet strán: 9
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: thermal stabilization, epoxy-filler composite, coated conductors
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Dr.-Ing. Marcela Pekarčíková
Posledná zmena: 25.05.2019 22:24 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2019.

Originálny názov: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)