22. 11. 2019  15:49 Cecília
Akademický informační systém

Ústav materiálov (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BOŠÁK, O. -- ŠÍN, P. -- KUBLIHA, M. Úžitkové vlastnosti a voľba materiálov. Trnava : Vydavateľstvo AlumniPress, 2019. 195 s. ISBN 978-80-8096-262-3.

Originální název: Úžitkové vlastnosti a voľba materiálov
Anglický název: Utility Properties and Materials Design
Autor: Mgr. Ondrej Bošák, PhD. (34%)
RNDr. Peter Šín, PhD. (33%)
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. (33%)
Pracoviště: Ústav materiálov
Katedra fyziky
Druh publikace: monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
ISBN: 978-80-8096-262-3
Nakladatel: Vydavateľstvo AlumniPress
Místo vydání: Trnava
Rok vydání: 2019
Počet stran: 195
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BCI Skriptá a učebné texty
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: materiály, úžitkové materiály
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Ondrej Bošák, PhD.
Poslední změna: 25.05.2019 22:25 (Import dat z knihovny)