23. 10. 2019  10:02 Alojza
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BOŠÁK, O. -- ŠÍN, P. -- KUBLIHA, M. Úžitkové vlastnosti a voľba materiálov. Trnava : Vydavateľstvo AlumniPress, 2019. 195 s. ISBN 978-80-8096-262-3.

Originálny názov: Úžitkové vlastnosti a voľba materiálov
Anglický názov: Utility Properties and Materials Design
Autor: Mgr. Ondrej Bošák, PhD. (34%)
RNDr. Peter Šín, PhD. (33%)
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. (33%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Katedra fyziky
Druh publikácie: monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN: 978-80-8096-262-3
Vydavateľ: Vydavateľstvo AlumniPress
Miesto vydania: Trnava
Rok vydania: 2019
Počet strán: 195
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BCI Skriptá a učebné texty
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: materiály, úžitkové materiály
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Ondrej Bošák, PhD.
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)